شرکت گروه تولیدی یزد بسپار

  • مدیر: محمد تقی شهوازیان
  • تلفن: 03535279200
  • وب سایت: http://www.yazdbaspar.com/
  • فاکس: 03535279306
  • نشانی: کیلومتر7جاده تهران،شهرک صنعتی ولیعصر زارچ،انتهای خیابان جنبش،گروه تولیدی یزد بسپار
  • ایمیل: info@yazdbaspar.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار