شرکت شرکت دل آسا

شرکت دل آسا-ورژ برخورداری
  • مدیر: ورژ برخورداری
  • تلفن: 02177349669
  • وب سایت: http://www.delasacompany.com/
  • فاکس: 02177324244
  • نشانی: تهران، ابتدای جاده دماوند، خیابان اتحاد، خیابان دهم غربی، پلاک 5
  • ایمیل: info@delasacompany.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار