شرکت پارسیان لوله ایرانیان

پارسیان لوله ایرانیان-سعید محمودی
  • مدیر: سعید محمودی
  • تلفن: 88520610
  • وب سایت: http://www.parsianpipe.com/
  • فاکس: 88520536
  • نشانی: تهران- خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید سرافراز خ پنجم پلاک 24 واحد 9
  • ایمیل: info@parsianpipe.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار