شرکت ایران مستربچ

ایران مستربچ-فرهاد گنجی
  • مدیر: فرهاد گنجی
  • تلفن: 46899633-46899885
  • وب سایت: http://www.iranmasterbatch.com/
  • فاکس: 021-46899213
  • نشانی: تهران- کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج، دور برگردان گرمدره، دو کیلومتر به سمت شهر قدس، مقابل پل، بعد از دومین پایه پل سمت 20 قدیم( ( راست، امتداد کانال آب، پلاک
  • ایمیل: Iranmasterbatch1@gmail.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار