شرکت کربی پلیمر

کربی پلیمر-اسماعیل ملکوتی خواه
  • مدیر: اسماعیل ملکوتی خواه
  • تلفن: 021-77050505
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@corbipolymer.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار