شرکت شقایق نو

  • مدیر: سید کاظم متقی
  • تلفن: 56545421
  • وب سایت:
  • فاکس: 56546325
  • نشانی: شور آباد - انتهای خیابان مدنی - بن بست صابر - تولیدی پلاستیک شقایق نو
  • ایمیل: hesam.mottaghi@gmail.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار