شرکت فراشیمی ایلام

فراشیمی ایلام-باختری
  • مدیر: باختری
  • تلفن: 026-32741570
  • وب سایت: www.ilamfarashimi.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@ilamfarashimi.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار