شرکت اكسون پلیمر

  • مدیر: ابراهیم ملكوتي خواه
  • تلفن: 021-77057705
  • وب سایت: axonpolymer.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@axonpolymer.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار