شرکت پلی اکریل ایران

پلی اکریل ایران-فروزان
  • مدیر: فروزان
  • تلفن: 031-52282950
  • وب سایت: http://www.polyacryl.ir/
  • فاکس:
  • نشانی: اصفهان
  • ایمیل: info@polyacryl.ir

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار