شرکت قصربازی پارسیان

قصربازی پارسیان-فهیمه اکرمی
  • مدیر: فهیمه اکرمی
  • تلفن: 07137175205
  • وب سایت: www.ghasrebazi.org
  • فاکس:
  • نشانی: شیراز- منطقه ویژه اقتصادی
  • ایمیل: qasrebazi.co@gmail.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار