شرکت طوس فدک

طوس فدک-علیرضا معصومین
  • مدیر: علیرضا معصومین
  • تلفن: 05137666666
  • وب سایت: toosfadak.ir
  • فاکس: 05132464151
  • نشانی: مشهد کیلومتر 23 جاده آسیایی روبه روی شهرک ماشین سازی
  • ایمیل: masoumin.alireza@gmail.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار