شرکت پرشین صنعت

پرشین صنعت-سید جواد میرحیدری
  • مدیر: سید جواد میرحیدری
  • تلفن: 6-00 53 56 44 021
  • وب سایت: http://www.persiansanat.com
  • فاکس: 07 53 56 44 021
  • نشانی: آدرس دفتر مرکزی: جاده مخصوص کرج، کیلومتر10، خیابان 25 پلاک
  • ایمیل: info@PERSIANSANAT.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار