شرکت آزمایشگاه دقت آزمون بسپار

آزمایشگاه دقت آزمون بسپار-معصومه حاجی داداشی
  • مدیر: معصومه حاجی داداشی
  • تلفن: 02433415477
  • وب سایت: http://www.basparco.ir/
  • فاکس: 02433415477
  • نشانی: زنجان - بلوار استاد ثبوتی - پارک علم و فناوری علوم پایه - واحد 002
  • ایمیل: zpi_zanjan@yahoo.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار