Send

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار امروز دوشنبه 16اسفند +جدول 6 Mar 2017

قیمت روزانه مواد پلیمری و پلاستیکی در بازار امروز به شرح جدول زیر است.
عنوان قیمت (ریال)
 اف اس ای(برج 9) 70,000
 اف ام اس (برج 9) 73,000
ZKF 01 (بار جدید) 68,000
ZKF 02 (بار جدید) 68,000
PVC S65 اروند (کف) 38,200
PVC S65 بندر(کف) 39,500
شینهو 2000(بار جدید) 74,000
 تایتا 321برج 8 70,000
 ABS تبریز 90,500
 هایم پک 7240تبریز 62,300
 کریستال 1540تبریز 61,200
 فیلم 020 بندر امام 49,700
 فیلم 0075 بندر امام 51,100
LLD209امیر کبیر 48,000
2420H امیر کبیر 50,200
 بادی 0035 43,300
 تزریقی 52518 42,100
 F7000ایلام 45,300
 بادی BL3 جم 43,300
 پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف) 54,000
PP 548-R 50,300
 LF0190 50,500
PP Z30S 48,300
PP C30S 55,500
PET 821تندگویان 44,200
3840 تبریز 46,500
2100 54,000
2102 49,000
 بادی X5جم 43,500

Comments

  • Please insert your comment