هیات مدیره دوره اول

حمید صدرزاده رئیس هیات مدیره

 

عیسی غریبی کلیبر نایب رئیس

 

رسول پایدار مقدم خزانه دار

 

 

مهدی پورقاضی عضو هیات مدیره

 

 

محمدرضا مونسان عضو هیات مدیره

 

حسین ساعتیان بازرس

جهت عضویت در انجمن همگن پلاستیک لطفا با شماره تلفن 88757808 تماس حاصل فرمایید.