هیات مدیره دوره سوم

 

سید حسن میرحیدری رئیس هیات مدیره ( ایشان 9ماه پایانی سال را در هیات مدیره نبودند)

محمد حسن رضوی

محمدرضا مونسان خزانه دار

عیسی غریبی رئیس هیات مدیره(پس از خروج سید از از هیات مدیره ایشان ریاست انجمن را برعهده گرفتند)

رحیم ترابی

که با خروج آقایان سید حسن میرحیدر و رحیم ترابی از هیات مدیره

سعید صبوری

محمد ملامحمد

که عضو علی البدل بودند جایگزین شدند

جهت عضویت در انجمن همگن پلاستیک لطفا با شماره تلفن 88757808 تماس حاصل فرمایید.