هیات مدیره دوره چهارم

<p>سید جواد میرحیدری رئیس هیات مدیره</p>

<p>سعید صبوری نائب رئیس هیات مدیره</p>

<p>مهدی پورقاضی خزانه دار</p>

<p>مهرداد صادقی نکو عضو هیات مدیره</p>

<p>علیرضا میربلوک عضو هیات مدیره</p>

<p>آرین قصری بازرس</p>

جهت عضویت در انجمن همگن پلاستیک لطفا با شماره تلفن 88757808 تماس حاصل فرمایید.