بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک استانبول-ترکیه 2019

برگزاری پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران در بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک استانبول_ ترکیه2019

تاریخ برگزاری نمایشگاه 16-13 آذر ماه می باشد.

/images/assoplast/pdf/Untitled.pdf

جهت عضویت در انجمن همگن پلاستیک لطفا با شماره تلفن 88757808 تماس حاصل فرمایید.