ارسال پاسخ

خزانه دار انجمن گزارش می دهد لیست اعضای انجمن که می توانند در انتخابات مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران شرکت کنند ۱۹ تير ۱۳۹۶

لیست اعضای انجمن که حق عضویت سال 1395خود را پرداخته اند و می توانند در انتخابات شرکت کنند. جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در ساعت 16:30 روز یکشنبه 96/4/25 درمحل اتاق بازرگانی، صنعت، معدن وکشاورزی تهران به نشانی : تهران ،خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) ،روبروي خيابان بيست و يکم ، شماره 82 ، تشکیل خواهد شد. قابل توجه رأی دهندگان محترم، با توجه به ابلاغیه های اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی قدیمی و یا کارت ملی جدیدو شناسنامه الزامی می باشد. باسپاس دبیرخانه انجمن

 

ردیف

شماره
عضویت

نام مدیرعامل

نام شركت

نوع عضویت

استان محل قانونی شرکت

1

1

 حمید صدرزاده افشار

پلی كو

اصلی

تهران

2

4

مهدی پورقاضی

نیرومند پلیمر

اصلی

تهران

3

5

مهدی پورقاضی

فرآورده های آلی فلوئوری ایران

اصلی

تهران

4

7

حسین اسدی

هانی پلاستیك

اصلی

تهران

5

10

ناصر امینی

شركت ساپل سازه پلاستیك

اصلی

تهران

6

11

جواد هوبه فکر

البرز پلاستیك

اصلی

تهران

7

12

سیدمحمد میرحیدری

 سبلان پلاستیك

اصلی

تهران

8

13

نعمت اله صدیقی

پلاستیك صنعت

اصلی

تهران

9

16

روبن گنجی

ایران مستربچ

اصلی

تهران

10

18

سیدجمال میرحیدری

شركت رازك شیمی

اصلی

تهران

11

26

بابک شایسته

رنگدانه سیرجان

افتخاری با حق رای

کرمان

12

34

حسین صادقیان

تولیران

اصلی

تهران

13

36

ابراهیم امامی

فوم بسته بندی امامی

اصلی

تهران

14

37

مسعود رضوی

كیمیاسان پیروز

اصلی

تهران

15

41

حسن نونژاد

تولیدی تهران

اصلی

تهران

16

43

سیدمجید میرحیدری

سهند پلاستیك كاوش

اصلی

تهران

17

48

حمید دسترنج

همتك

اصلی

تهران

18

51

سعید صبوری

شركت صنعتی صبوران پلیمر

اصلی

تهران

19

59

محمدرضا مونسان

صنایع بسته بندی پارس صدرا

اصلی

تهران

20

60

شهروز ضرابی ها

مهرآریا پلیمر پارس- مپ

اصلی

تهران

21

65

حمید ستاریان

فجرپلاستیك

اصلی

تهران

22

68

اکبر بختیاری

پلاستیك الوند

اصلی

تهران

23

73

محمدرضا اسدگی

فراز پردازان میامی

اصلی

تهران

24

80

مایل بیداری کلیبر

بیدار پلاستیك

اصلی

تهران

25

81

نصراله رضازاده

شركا سه گانه

اصلی

تهران

26

82

محسن هنریان

پویا پلیمر تهران

اصلی

تهران

27

83

آرین قصری

فرنام بسپار

اصلی

تهران

28

97

اسماعیل قنداق ساز

صنایع پلاستیك ممتاز

اصلی

تهران

29

98

رسول آقاحسینی

پلاستیك سازی حافظ

اصلی

تهران

30

99

محمدحسین رضوی نیا

پلاستیك رضوی

اصلی

تهران

31

102

مسعود کاظمی

پلاستیک کاظمی

اصلی

تهران

32

107

محمدرضا سلطانی

ممتاز سهند

اصلی

تهران

33

112

رمضانعلی  جلیلوند

كشتزاران

اصلی

تهران

34

114

امیرهوشنگ صدیقیان

دقت پلاستیك تهران

اصلی

تهران

35

119

عبدالمجید صدیقی

تك پلاست

اصلی

تهران

36

124

ژوبین قاسمی

شفق دانا

اصلی

تهران

37

125

مجید باویلی

مان پلاستیك

اصلی

تهران

38

126

محسن شیخی خو

پرهام پلاست آریا

اصلی

تهران

39

137

محمدتقی شهوازیان

یزد بسپار

افتخاری با حق رای

یزد

40

141

مهدی حاج ترخانی

زمزم پلاستیك

اصلی

تهران

41

143

شمس الدین نوربخش

شركت فرآورده های لبنی تین (دامداران )

اصلی

تهران

42

151

هادی صاحب نسق

پلاستیك پارس

اصلی

تهران

43

159

مجید اکبری پاکدامن

گرانول پاك

اصلی

تهران

44

179

علی یوسفی

پاکیو(مهر)

اصلی

تهران

45

188

محمدجواد غلامیانی

پدیده پلاستیك

اصلی

تهران

46

213

محمد بیرنگ

تولیدی بیرنگ

اصلی

تهران

47

219

اسماعیل ریحانی

رباط نایلون

اصلی

تهران

48

220

صادق ابراهیم زاده

صادق پلاستیك

اصلی

تهران

49

221

محمدحسین خالقی

پلاستیك درخشان

اصلی

تهران

50

222

مرتضی مقیمی

كیوج پلاست

اصلی

تهران

51

223

محمد نظری

هومن پلاستیك

اصلی

تهران

52

224

بهروز ابرهیم نژاد

ناز پلاستیك

اصلی

تهران

53

225

مهرداد صادقی نکو

راهبر پلاستیك

اصلی

تهران

54

227

علی اکبر سکوت

ساران پلاستیك

اصلی

تهران

55

239

سیداحمد علوی

پارس پلاستیك

اصلی

تهران

56

245

 علی اصغر معین فر

شركت پلاستومین

اصلی

تهران

57

249

فریبرز امینی

نوآوران سازه پلاستیك

اصلی

تهران

58

255

سیدعلی آقایی

یاس پلاستیک شرق

اصلی

تهران

59

262

کرمعلی خسروی

واحدتولیدی برادران خسروی (گسترپلاستیک)

اصلی

تهران

60

270

بهروز شهابی

تولیدی پلاستیك آلی شهاب

اصلی

تهران

61

273

اصغر فخری کیوج

شركت فخر آور تهران

اصلی

تهران

62

274

علیرضا کریمی

بهنام پلاستیك

اصلی

تهران

63

288

محمدرضا ایلیات

تولیدی ایلیات

اصلی

تهران

64

297

سعیدآقا سلطانی

پلاستیك سازی ناصر

اصلی

تهران

65

321

داوود حیدری

ایمان پلاستیك

اصلی

تهران

66

348

حسین کریمی احمدآبادی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

67

351

ولی امانی کیوج

شرکت امانی و گوهر نایلون

اصلی

تهران

68

353

عبدالله کریمی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

69

359

منصور شیرازیان

 نایلون سپید

اصلی

تهران

70

383

محمود دهقانپورفراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

71

384

سلمان قنداق ساز

واحد تولیدی سلمان پلاستیك

اصلی

تهران

72

394

علیرضا خلیلی

شركت گرانول رباط كریم

اصلی

تهران

73

400

ولی عبادی

دریا پلاست پارس

اصلی

تهران

74

416

صادق خدابخشنده

پلاستیك دقایق

اصلی

تهران

75

423

محمدرضا خاتمی

شركت آبشار فوم

اصلی

تهران

76

430

سیدمحی الدین فاطمی جهرمی

شركت نوران صنعت تهران

اصلی

تهران

77

448

مجتبی مرادی مطلق

تولیدی صنعتی مهر خواه

اصلی

تهران

78

449

سیدجلیل هامونی

واحد تولیدی هامونی

اصلی

تهران

79

461

محمدجعفر دهقان

واحد تولیدی پامچال

اصلی

تهران

80

462

محمدجعفر دهقان

شركت فرم پلاست

اصلی

تهران

81

465

مجید کریمی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

82

470

سیداسدالله احمدپناه

شركت پویش به آفرین

اصلی

تهران

83

475

سیامک نصیرزاده

كفش الوند

اصلی

تهران

84

484

محمدرضا صنعتگر

صنایع پروانه اتومبیل

اصلی

تهران

85

507

رضوان رزاقی اندرآب

پلیكای رزاقی

اصلی

تهران

86

517

کریم پهلوان

شركت دنیا پلاستیك

اصلی

تهران

87

520

محمدرضا علم بیگی

واحد تولیدی رودساز

اصلی

تهران

88

535

بهرام بهزادی

پلاستیك سازی بهزادی

اصلی

تهران

89

540

علیرضا ملک پوری

شركت سپهر چرم خاورمیانه

اصلی

تهران

90

545

داوود عبدلی

پیشرو پلاستیك شرق

اصلی

تهران

91

547

محمد زمانی

صنایع تولیدی هریس پلاستیك

اصلی

تهران

92

558

ورژ برخورداری

دل آسا

اصلی

تهران

93

567

بهروز صدرمغانی

هانی پلاست

اصلی

تهران

94

587

علی محمدی

ونوس پلاستیك

اصلی

تهران

95

588

ابراهیم صفی خانی

طلائی نوین كاران

اصلی

تهران

96

594

امیرهوشنگ صدیقیان

دقت پلاست

اصلی

تهران

97

603

رومیک قازاریانس

پاشنه سازی رافیك

اصلی

تهران

98

605

مصطفی مرادی مطلق

شركت فن آور گستر مطلق

اصلی

تهران

99

618

علی اکبر بهزادنیکخواه

بقا بسپار

اصلی

تهران

100

621

عباسعلی متوسلیان

صنایع یزد پولیكا

افتخاری با حق رای

یزد

101

632

جابر خدابخشنده

نوید پلاستیك

اصلی

تهران

102

633

حیدر زمانی

شركت گل ایران

اصلی

تهران

103

643

روین مگردیجی

آرتورپلاستیك

اصلی

تهران

104

644

زهیر خدابخشنده

تولیدی روز پلاستیك

اصلی

تهران

105

673

ایرج بصام

پرشیا پلاستیك

اصلی

تهران

106

692

علی اکبر طباطبائی

سحر پلاستیک

اصلی

تهران

107

699

سیدمحمد رحمتی

پلاستیك رحمتی

اصلی

تهران

108

702

محمد جمشیدی

البرز نایلون لاله

اصلی

تهران

109

715

علی قاسمی روناسی

آماد  پلیمر

اصلی

تهران

110

725

علیرضا ابوالحلم

واحد تولیدی سپیدان رز پلاست

اصلی

تهران

111

740

محمد ملامحمد

واحد تولیدی ملا محمد

اصلی

تهران

112

754

محمود دهقانپور فراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

113

789

محمدرضا صاحب نسق

گسترش پلاستیك

اصلی

تهران

114

792

مهدی صنیعی فر

سپید درب تهران

اصلی

تهران

115

821

نادر مهدوی

پارسیان پلاستیك

اصلی

تهران

116

831

روبیک برخورداری

دلتا پلاستیك نوآوران

اصلی

تهران

117

849

علی عسگری فرد

پلاستیك سازی عسگری فرد

اصلی

تهران

118

853

احمد میزان

شركت صنایع لفاف زرین

اصلی

تهران

119

860

محمود جلوه دار

پلاستیك كار تجارت(پارس
پلیمر)

اصلی

تهران

120

861

علی شاطری

فخراب

اصلی

تهران

121

865

محمود دهقان نیری

پلاستیك سازی دهقان

اصلی

تهران

122

866

سیداسحق عاملی

سینا پلاست

اصلی

تهران

123

871

رافیک زرگریان

صنایع شیمیایی شاهین

اصلی

تهران

124

873

ابوالفضل شیخ نجفی

مبتكرنو

اصلی

تهران

125

875

صادق عالی نژاد

عالی پلاست

اصلی

تهران

126

878

آری ستاک هاروطونیان

شركت رادپلیمرآریس

اصلی

تهران

127

884

امیر میرکمالی

هدیه باران

اصلی

تهران

128

888

علی معین فر


كارنو پلاستیك

اصلی

تهران

129

894

علیرضا میربلوک

اندیشه برتر میران

اصلی

تهران

130

905

سعید محمودی

پارسیان لوله

اصلی

تهران

131

908

سعیدآقا سلطانی

پویا پلیمر سهند

اصلی

تهران

132

915

سعید زکائی

پارسا پلیمر شریف

اصلی

تهران

133

919

برزویه ظهیری شادباد

پایون پلیمر

اصلی

تهران

134

927

اکبر اصغر و محمد بختیاری

سامان بسپار آریا

اصلی

تهران

135

928

اسرافیل قنبری

EGM

اصلی

تهران

136

931

علیرضا حدادزاده

پلیمر طلائی یزد

افتخاری با حق رای

یزد

137

934

محمدعلی گلستانی

پلاستیک طبرستان

افتخاری با حق رای

مازندران

138

936

احسان منشی

جهادین پرند

اصلی

تهران

139

937

علیرضا ارشدی

صنایع فرافوم

اصلی

تهران

140

939

سیف الله قربانی

سکنا پلاست

اصلی

تهران

141

957

مجید یوسفی دهشیری

آوه پلاست البرز

اصلی

تهران

142

960

مهدی ضیاء ابراهیمی

صنایع پلی اتیلن کرمان

افتخاری با حق رای

کرمان

143

963

ابوالفضل کلهر

نوین رویا پلیمر شهریار

اصلی

تهران

144

974

علیرضا حسین رشیدی

پاک آوند لیا

افتخاری با حق رای

قزوین

145

982

حبیب آفتابی

مدرن ابزار

افتخاری با حق رای

فارس

146

985

برمک قنبرپور

فرا صنعت طبرستان

افتخاری با حق رای

مازندران

147

999

ابراهیم رفیعی

پلیمر هرمز برکه

افتخاری با حق رای

هرمزگان

148

1002

محمدرضا خادمی ولی پور

لوله گستر خادمی

اصلی

تهران

149

1009

محمدموسی خادمی ولی پور

نیکتازپلیمرگلپایگان

اصلی

تهران

150

1017

محمد وطندوست

پاریز سهام

افتخاری با حق رای

بوشهر

151

1027

سیدسعید صفایی

شرکت الغری

افتخاری با حق رأی

قزوین

152

1028

جمشید احمدنیا

شرکت پاشنه تهران مدل

اصلی

تهران

153

1031

جواد عبادی کیوج

دنیا پلاست کامکاران

اصلی

تهران

154

1032

بابک گلچین

صنایع پلاستیک گلچین

اصلی

تهران

155

1033

روح‏الله عباسی

کایرصنعت

اصلی

تهران

156

1034

محمدرضا لبانی مطلق

برادران لبانی

اصلی

تهران

157

1035

ایمان سازنده صفت

شمس گلبن سارینا

اصلی

تهران

158

1036

مهدی یزدیان

دیباپلیمرنگار

اصلی

تهران

159

1037

علیرضا مختاریان کندری

ماهرخ پلاستیک

اصلی

تهران

160

1038

سیدکاظم متقی

پلاستیک شقایق نو

اصلی

تهران

161

1039

علیرضا ترک

پایدار پلیمراوژن

اصلی

تهران

162

1041

جواد هوبه فکر

البرز2)

اصلی

تهران

163

1042

حسین حیدری رامشه

افق پلاست

اصلی

تهران

164

1043

عباس عبدالملکی

تولیدی عبدالملکی

اصلی

تهران

165

1044

فرزاد ساقرچی

فرسا پلاست

اصلی

تهران

166

1045

محمدحسن باقری

کیش ترموس

اصلی

تهران

167

1046

مهدی چراغی

تولیدی مهدی چراغی

اصلی

تهران

168

1047

سیدجعفر قاسمی

تولیدی قاسمی

اصلی

تهران

169

1048

سیدمجید ابراهیمی

تولیدی ابراهیمی

اصلی

تهران

170

1049

رایموند بغوزیان

تولیدی بغوزیان((ظهراب))

اصلی

تهران

171

1050

سیدجلیل میرحیدری

تولیدی میرحیدری

اصلی

تهران

172

1051

ژوبین قاسمی

شفق دانا 2

اصلی

تهران

173

1052

ژوبین قاسمی

شفق دانا 3

اصلی

تهران

174

1053

ژوبین قاسمی

شفق دانا 4

اصلی

تهران

175

1054

محمود احدی

پایاتک گستر شهریار

اصلی

تهران

176

1055

مهدی عبدیان

صنعت پلاست آبیار

افتخاری با حق رای

قزوین

177

1056

علی‏حسین عیوضی

اسباب بازی های زرین(2)

اصلی

تهران

178

1057

اسماعیل عیوضی

تولیدی زرین

اصلی

تهران

179

1059

مهدی باستان فر

جی ام پلاست

اصلی

تهران

180

1060

بهروز چمن پیرا

bmd

اصلی

تهران

181

1061

هرویک یاری جانیان

تولیدی هرویک یاری جانیان نماگردی

اصلی

تهران

182

1062

هاملت یاریجانیان

تولیدی هاملت یاریجانیان نماگردی(خورشید گندمزار شرق)

اصلی

تهران

183

1063

محمود حفیظی بارجین

تولیدی محمود حفیظی بارجین

اصلی

تهران

184

1066

مهدی شکرآبی

پلاستیک شکرآبی

اصلی

تهران

185

1067

علی قنداق ساز

سلمان پلاستیک (2)

اصلی

تهران

186

1068

علی خزائی

تولیدی خزائی

اصلی

تهران

187

1070

روبیک بغوزیان

تولیدی روبیک بغوزیان

اصلی

تهران

188

1071

روبن الله وردی

تولیدی روبن الله وردی

اصلی

تهران

189

1072

علی سپاهیان پوربختیاری

تولیدی علی سپاهیان پوربختیاری

اصلی

تهران

190

1073

شعبان حیدری کیوج

تولیدی حیدری کیوج(تک پلاست کیوج)

اصلی

تهران

191

1075

سیدجواد موسوی

تولیدی موسوی

اصلی

تهران

192

1076

سیدمحمد قناعتی چوکامی

تولیدی قناعتی

اصلی

تهران

193

1077

امیر صادقی نکو

صنایع بازرگانی راهبرپلاستیک

اصلی

تهران

194

1078

حسنعلی حیدری کیوج

تولیدی نایلون و نایکس حیدری

اصلی

تهران

195

1079

سعید حسین

تولیدی سعید حسین

اصلی

تهران

196

1080

محمدرضا سلطانی

تولیدی محمدرضا سلطانی

اصلی

تهران

197

1081

سعیدآقا سلطانی

تولیدی سعیدآقا سلطانی

اصلی

تهران

198

1082

محمدتقی سلطانی

تولیدی محمدتقی سلطانی

اصلی

تهران

199

1084

حسین خاجوئی جهرمی

تولیدی حسین خاجوئی جهرمی(نگارپلاستیک جهرمی)

اصلی

تهران

200

1085

احمد سعیدی

پلاستیک سعید (1)

اصلی

تهران

201

1086

غلامرضا سعیدی

پلاستیک سعید (2)

اصلی

تهران

202

1087

سعید سعیدی

 (3) پلاستیک سعید

اصلی

تهران

203

1088

سعید کاظمی

صنایع پلاستیك فرآوران

اصلی

تهران

204

1089

محسن آزادی

آزادی پلاستیک

اصلی

تهران

205

1090

وحید امانی کیوج

تولیدی وحید امانی کیوج

اصلی

تهران

206

1091

محسن زند

تولید یکبار مصرف زند

اصلی

تهران

207

1092

حمید سلامی

تولیدی سلامی

اصلی

تهران

208

1093

حسین آقاکریمی

آیس پلاست

اصلی

تهران

209

1095

جبار کاردوست

نیک کارپلاستیک

اصلی

تهران

210

1096

ابراهیم احمدپور

قطعات خودرو بادپاآسیا

اصلی

تهران

211

1097

فرهاد قاری زاده اقدم

پارسیان پلاستیک اقدم

اصلی

تهران

212

1098

عباس سعیدی

ترزیق پلاستیک آرین

اصلی

تهران

213

1099

حمید رحمانیان

آراصنعت آسیا

اصلی

تهران

214

1100

محمدرضا عبدالمالکی

ناپ پلاستیک

اصلی

تهران

215

1101

مجید بختیاری

تک پلاستیک خاورمیانه

اصلی

تهران

216

1102

مجید هرپاسبان

حساس تراش

اصلی

تهران

217

1103

علی اکبر حبیبی

پلی رود اتصال

اصلی

تهران

218

1104

منوچهر حبیبی

تولیدی حبیبی

اصلی

تهران

219

1105

شهروز ضرابی‏ها

تولیدی ضرابی ها

اصلی

تهران

220

1106

فریبرز امینی

تولیدی فریبرز امینی

اصلی

تهران

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد