ارسال پاسخ

با تائید واحد مالی و مصوبه هیات مدیره لیست صاحبان حق رای و اعضای مجاز به شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ۴ اسفند ۱۳۹۶

روز یکشنبه 6 اسفند ماه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزار خواهد شد.لذا هیات مدیره با انتشار صاحبان حق رای که حق عضویت سال 95 خود را پرداخت نموده اند و با توجه به ارسال نامه های اخطار ماده 12 اساسنامه،لیست نهایی کسانی که می توانند در این مجمع شرکت نموده و رای خود را به صندوق بیاندازد اعلام میشود.

شماره
عضویت

نام مدیرعامل

نام شركت

نوع عضویت

استان محل قانونی شرکت

جمع کل بدهی

1

 حمید صدرزاده افشار

پلی كو

اصلی

تهران

0

3

 رسول پایدارمقدم

بارو پلاستیك

اصلی

تهران

600

4

مهدی پورقاضی

نیرومند پلیمر

اصلی

تهران

*

5

مهدی پورقاضی

فرآورده های آلی فلوئوری ایران

اصلی

تهران

*

7

حسین اسدی

هانی پلاستیك

اصلی

تهران

600

8

 علی میرخان

پیكره

افتخاری با حق رای

قزوین

0

10

ناصر امینی

شركت ساپل سازه پلاستیك

اصلی

تهران

0

11

جواد هوبه فکر

البرز پلاستیك

اصلی

تهران

0

12

سیدمحمد میرحیدری

 سبلان پلاستیك

اصلی

تهران

600

13

نعمت اله صدیقی

پلاستیك صنعت

اصلی

تهران

*

16

روبن گنجی

ایران مستربچ

اصلی

تهران

0

18

سیدجمال میرحیدری

شركت رازك شیمی

اصلی

تهران

0

34

حسین صادقیان

تولیران

اصلی

تهران

600

43

سیدمجید میرحیدری

سهند پلاستیك كاوش

اصلی

تهران

0

48

حمید دسترنج

همتك

اصلی

تهران

0

51

سعید صبوری

شركت صنعتی صبوران پلیمر

اصلی

تهران

0

59

محمدرضا مونسان

صنایع بسته بندی پارس صدرا

اصلی

تهران

600

60

شهروز ضرابی ها

مهرآریا پلیمر پارس- مپ

اصلی

تهران

0

65

حمید ستاریان

فجرپلاستیك

اصلی

تهران

0

68

اکبر بختیاری

پلاستیك الوند

اصلی

تهران

0

73

محمدرضا اسدگی

فراز پردازان میامی

اصلی

تهران

0

80

مایل بیداری کلیبر

بیدار پلاستیك

اصلی

تهران

600

81

نصراله رضازاده

شركا سه گانه

اصلی

تهران

600

82

محسن هنریان

پویا پلیمر تهران

اصلی

تهران

0

83

آرین قصری

فرنام بسپار

اصلی

تهران

0

88

محمدعلی محمدجعفری

پلاستیك سازی محمد جعفری

اصلی

تهران

0

97

اسماعیل قنداق ساز

صنایع پلاستیك ممتاز

اصلی

تهران

0

98

رسول آقاحسینی

پلاستیك سازی حافظ

اصلی

تهران

0

99

محمدحسین رضوی نیا

پلاستیك رضوی

اصلی

تهران

600

102

مسعود کاظمی

پلاستیک کاظمی

اصلی

تهران

600

107

محمدرضا سلطانی

ممتاز سهند

اصلی

تهران

600

109

مسعود سلطانی

واحد تولیدی پلاستیك مسعود

اصلی

تهران

0

112

رمضانعلی  جلیلوند

كشتزاران

اصلی

تهران

*

114

امیرهوشنگ صدیقیان

دقت پلاستیك تهران

اصلی

تهران

0

119

عبدالمجید صدیقی

تك پلاست

اصلی

تهران

600

124

ژوبین قاسمی

شفق دانا

اصلی

تهران

0

125

مجید باویلی

مان پلاستیك

اصلی

تهران

0

126

محسن شیخی خو

پرهام پلاست آریا

اصلی

تهران

0

137

محمدتقی شهوازیان

یزد بسپار

افتخاری با حق رای

یزد

0

141

مهدی حاج ترخانی

زمزم پلاستیك

اصلی

تهران

0

143

شمس الدین نوربخش

شركت فرآورده های لبنی تین (دامداران)

اصلی

تهران

0

144

سیدمهدی معینی

گل سرخ

اصلی

تهران

0

151

هادی صاحب نسق

پلاستیك پارس

اصلی

تهران

600

159

مجید اکبری پاکدامن

گرانول پاك

اصلی

تهران

600

179

علی یوسفی

پاکیو(مهر)

اصلی

تهران

0

225

مهرداد صادقی نکو

راهبر پلاستیك

اصلی

تهران

0

227

علی اکبر سکوت

ساران پلاستیك

اصلی

تهران

0

239

سیداحمد علوی

پارس پلاستیك

اصلی

تهران

0

245

 علی اصغر معین فر

شركت پلاستومین

اصلی

تهران

600

249

فریبرز امینی

نوآوران سازه پلاستیك

اصلی

تهران

0

255

سیدعلی آقایی

یاس پلاستیک شرق

اصلی

تهران

0

262

کرمعلی خسروی

واحدتولیدی برادران خسروی (گسترپلاستیک)

اصلی

تهران

600

270

بهروز شهابی

تولیدی پلاستیك آلی شهاب

اصلی

تهران

600

273

اصغر فخری کیوج

شركت فخر آور تهران

اصلی

تهران

600

274

علیرضا کریمی

بهنام پلاستیك

اصلی

تهران

0

278

احمد آزادی احمدآبادی

تولیدی آزادی

اصلی

تهران

0

288

محمدرضا ایلیات

تولیدی ایلیات

اصلی

تهران

600

297

سعیدآقا سلطانی

پلاستیك سازی ناصر

اصلی

تهران

600

298

حازم میزبان

شركت پلاست كار

اصلی

تهران

0

321

داوود حیدری

ایمان پلاستیك

اصلی

تهران

600

348

حسین کریمی احمدآبادی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

0

351

ولی امانی کیوج

شرکت امانی و گوهر نایلون

اصلی

تهران

0

353

عبدالله کریمی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

0

359

منصور شیرازیان

 نایلون سپید

اصلی

تهران

0

383

محمود دهقانپورفراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

0

384

سلمان قنداق ساز

واحد تولیدی سلمان پلاستیك

اصلی

تهران

600

388

کاظم ظهیری شادباد

واحد تولیدی ایران برس

اصلی

تهران

600

390

سیدمصطفی میرهاشمی

واحد تولیدی پلاستیك سحر

اصلی

تهران

600

393

سیدابوالفضل حسینی منش

پلاستیك سازی حسینی منش

اصلی

تهران

0

394

علیرضا خلیلی

شركت گرانول رباط كریم

اصلی

تهران

0

400

ولی عبادی

دریا پلاست پارس

اصلی

تهران

0

416

صادق خدابخشنده

پلاستیك دقایق

اصلی

تهران

0

423

محمدرضا خاتمی

شركت آبشار فوم

اصلی

تهران

600

430

سیدمحی الدین فاطمی جهرمی

شركت نوران صنعت تهران

اصلی

تهران

600

448

مجتبی مرادی مطلق

تولیدی صنعتی مهر خواه

اصلی

تهران

0

449

سیدجلیل هامونی

واحد تولیدی هامونی

اصلی

تهران

600

461

محمدجعفر دهقان

واحد تولیدی پامچال

اصلی

تهران

600

462

محمدجعفر دهقان

شركت فرم پلاست

اصلی

تهران

600

465

مجید کریمی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

600

470

سیداسدالله احمدپناه

شركت پویش به آفرین

اصلی

تهران

0

475

سیامک نصیرزاده

كفش الوند

اصلی

تهران

600

476

علی باقرزاده

واحد تولیدی باقر زاده
BLG

اصلی

تهران

0

484

محمدرضا صنعتگر

صنایع پروانه اتومبیل

اصلی

تهران

600

507

رضوان رزاقی اندرآب

پلیكای رزاقی

اصلی

تهران

*

510

علیرضا صابری

 لرانتیك

اصلی

تهران

0

517

کریم پهلوان

شركت دنیا پلاستیك

اصلی

تهران

*

 

520

محمدرضا علم بیگی

واحد تولیدی رودساز

اصلی

تهران

0

535

بهرام بهزادی

پلاستیك سازی بهزادی

اصلی

تهران

600

540

علیرضا ملک پوری

شركت سپهر چرم خاورمیانه

اصلی

تهران

600

545

داوود عبدلی

پیشرو پلاستیك شرق

اصلی

تهران

600

547

محمد زمانی

صنایع تولیدی هریس پلاستیك

اصلی

تهران

600

558

ورژ برخورداری

دل آسا

اصلی

تهران

0

567

بهروز صدرمغانی

هانی پلاست

اصلی

تهران

0

587

علی محمدی

ونوس پلاستیك

اصلی

تهران

0

588

ابراهیم صفی خانی

طلائی نوین كاران

اصلی

تهران

600

594

امیرهوشنگ صدیقیان

دقت پلاست

اصلی

تهران

0

603

رفيق قازاريانس

پاشنه سازی رافیك

اصلی

تهران

0

605

مصطفی مرادی مطلق

شركت فن آور گستر مطلق

اصلی

تهران

0

609

ابراهیم باران طلب

باران طلب

اصلی

تهران

0

618

علی اکبر بهزادنیکخواه

بقا بسپار

اصلی

تهران

0

621

عباسعلی متوسلیان

صنایع یزد پولیكا

افتخاری با حق رای

یزد

600

632

جابر خدابخشنده

نوید پلاستیك

اصلی

تهران

0

633

حیدر زمانی

شركت گل ایران

اصلی

تهران

600

643

روین مگردیجی

آرتورپلاستیك

اصلی

تهران

600

644

زهیر خدابخشنده

تولیدی روز پلاستیك

اصلی

تهران

0

673

ایرج بصام

پرشیا پلاستیك

اصلی

تهران

0

674

مهدی خانی

آبشار شیمی

اصلی

تهران

0

692

علی اکبر طباطبائی

سحر پلاستیک

اصلی

تهران

600

699

سیدمحمد رحمتی

پلاستیك رحمتی

اصلی

تهران

600

702

محمد جمشیدی

البرز نایلون لاله

اصلی

تهران

0

715

علی قاسمی روناسی

آماد  پلیمر

اصلی

تهران

600

723

سیدمهدی میرباقری

تهران پیلتن

اصلی

تهران

600

725

علیرضا ابوالحلم

واحد تولیدی سپیدان رز پلاستیک

اصلی

تهران

0

740

محمد ملامحمد

ارشادپلاستیک

اصلی

تهران

600

749

سیدجمال شریفی

تولیدی پلاستیك جمال

اصلی

تهران

0

754

محمود دهقانپور فراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

0

756

سیدیحیی حسینی منش

واحد تولیدی حسینی منش

اصلی

تهران

0

789

محمدرضا صاحب نسق

گسترش پلاستیك

اصلی

تهران

600

792

مهدی صنیعی فر

سپید درب تهران

اصلی

تهران

600

804

سیدعلی اکبر شریفی

واحد تولیدی شریفی

اصلی

تهران

0

821

نادر مهدوی

پارسیان پلاستیك

اصلی

تهران

600

830

مصطفی فروشانی

ایران واشر

اصلی

تهران

0

831

روبیک برخورداری

دلتا پلاستیك نوآوران

اصلی

تهران

600

838

اردشیر تسبیحی

ابتكار پلاستیك تهران

اصلی

تهران

0

849

علی عسگری فرد

پلاستیك سازی عسگری فرد

اصلی

تهران

0

853

احمد میزان

شركت صنایع لفاف زرین

اصلی

تهران

0

860

محمود جلوه دار

پلاستیك كار تجارت(پارس
پلیمر)

اصلی

تهران

0

861

علی شاطری

فخراب

اصلی

تهران

600

865

محمود دهقان نیری

پلاستیك سازی دهقان

اصلی

تهران

600

866

سیداسحق عاملی

سینا پلاست

اصلی

تهران

600

871

رافیک زرگریان

صنایع شیمیایی شاهین

اصلی

تهران

0

873

ابوالفضل شیخ نجفی

مبتكرنو

اصلی

تهران

0

875

صادق عالی نژاد

عالی پلاست

اصلی

تهران

600

878

آری ستاک هاروطونیان

شركت رادپلیمرآریس

اصلی

تهران

600

884

امیر میرکمالی

هدیه باران

اصلی

تهران

0

888

علی معین فر

كارنو پلاستیك

اصلی

تهران

0

894

علیرضا میربلوک

اندیشه برتر میران

اصلی

تهران

600

905

سعید محمودی

پارسیان لوله

اصلی

تهران

600

908

علیرضا زمانی

پویا پلیمر سهند

اصلی

تهران

600

915

سعید زکائی

پارسا پلیمر شریف

اصلی

تهران

600

919

برزویه ظهیری شادباد

پایون پلیمر

اصلی

تهران

600

925

علی خانی

سینا پلاستیک

اصلی

تهران

600

927

اکبر اصغر و محمد بختیاری

سامان بسپار آریا

اصلی

تهران

0

928

اسرافیل قنبری

EGM

اصلی

تهران

0

931

علیرضا حدادزاده

پلیمر طلائی یزد

افتخاری با حق رای

یزد

600

934

محمدعلی گلستانی

پلاستیک طبرستان

افتخاری با حق رای

مازندران

0

936

احسان منشی

جهادین پرند

اصلی

تهران

0

937

علیرضا ارشدی

صنایع فرافوم

اصلی

تهران

0

939

سیف الله قربانی

سکنا پلاست

اصلی

تهران

600

951

هنریک یاریجانیان نماگردی

تولیدی یاری جانیان(ساوان پلاستیک)

اصلی

تهران

0

954

عباسعلی فاضلی

آذین پیشرو پلاست

اصلی

تهران

0

957

مجید یوسفی دهشیری

آوه پلاست البرز

اصلی

تهران

0

960

مهدی ضیاء ابراهیمی

صنایع پلی اتیلن کرمان

افتخاری با حق رای

کرمان

0

963

ابوالفضل کلهر

نوین رویا پلیمر شهریار

اصلی

تهران

0

974

علیرضا حسین رشیدی

پاک آوند لیا

افتخاری با حق رای

قزوین

600

976

نازعلی محبوبی

تعاونی احسان پلاستیک مهر

اصلی

تهران

0

981

محمود ابراهیمی

تولیدی و صنعتی پاکشوما

اصلی

تهران

600

982

حبیب آفتابی

مدرن ابزار

افتخاری با حق رای

فارس

0

985

برمک قنبرپور

فرا صنعت طبرستان

افتخاری با حق رای

مازندران

0

999

ابراهیم رفیعی

پلیمر هرمز برکه

افتخاری با حق رای

هرمزگان

0

1000

حمیدرضا شمسائی

مهر ساز گستر پارس

اصلی

تهران

0

1002

محمدرضا خادمی ولی پور

لوله گستر خادمی

اصلی

تهران

0

1009

محمدموسی خادمی ولی پور

نیکتازپلیمرگلپایگان

اصلی

تهران

600

1017

محمد وطندوست

پاریز سهام

افتخاری با حق رای

بوشهر

600

1027

سیدسعید صفایی

شرکت الغری

افتخاری با حق رأی

قزوین

600

1028

جمشید احمدنیا

شرکت پاشنه تهران مدل

اصلی

تهران

0

1031

جواد عبادی کیوج

دنیا پلاست کامکاران

اصلی

تهران

0

1032

بابک گلچین

صنایع پلاستیک گلچین

اصلی

تهران

600

1033

روح‏الله عباسی

کایرصنعت

اصلی

تهران

0

1034

محمدرضا لبانی مطلق

برادران لبانی

اصلی

تهران

600

1035

ایمان سازنده صفت

شمس گلبن سارینا

اصلی

تهران

0

1036

مهدی یزدیان

دیباپلیمرنگار

اصلی

تهران

600

1037

علیرضا مختاریان کندری

ماهرخ پلاستیک

اصلی

تهران

0

1038

سیدکاظم متقی

پلاستیک شقایق نو

اصلی

تهران

600

1039

علیرضا ترک

پایدار پلیمراوژن

اصلی

تهران

0

1041

جواد هوبه فکر

البرز2)

اصلی

تهران

600

1042

حسین حیدری رامشه

افق پلاست

اصلی

تهران

600

1043

عباس عبدالملکی

تولیدی عبدالملکی

اصلی

تهران

600

1044

فرزاد ساقرچی

فرسا پلاست

اصلی

تهران

600

1045

محمدحسن باقری

کیش ترموس

اصلی

تهران

600

1046

مهدی چراغی

تولیدی مهدی چراغی

اصلی

تهران

600

1047

سیدجعفر قاسمی

تولیدی قاسمی

اصلی

تهران

600

1048

سیدمجید ابراهیمی

تولیدی ابراهیمی

اصلی

تهران

600

1049

رایموند بغوزیان

تولیدی بغوزیان((ظهراب))

اصلی

تهران

600

1050

سیدجلیل میرحیدری

تولیدی میرحیدری

اصلی

تهران

600

1051

ژوبین قاسمی

شفق دانا 2

اصلی

تهران

0

1052

ژوبین قاسمی

شفق دانا 3

اصلی

تهران

0

1053

ژوبین قاسمی

شفق دانا 4

اصلی

تهران

0

1054

محمود احدی

پایاتک گستر شهریار

اصلی

تهران

600

1055

مهدی عبدیان

صنعت پلاست آبیار

افتخاری با حق رای

قزوین

0

1056

علی‏حسین عیوضی

اسباب بازی های زرین(2)

اصلی

تهران

600

1057

اسماعیل عیوضی

تولیدی زرین

اصلی

تهران

600

1058

 

درخشان پرتوتیراژه

 

 

 

1059

مهدی باستان فر

جی ام پلاست

اصلی

تهران

0

1060

بهروز چمن پیرا

bmd

اصلی

تهران

600

1061

هرویک یاری جانیان

تولیدی هرویک یاری جانیان نماگردی

اصلی

تهران

0

1062

هاملت یاریجانیان

تولیدی هاملت یاریجانیان نماگردی(خورشید گندمزار شرق)

اصلی

تهران

0

1063

محمود حفیظی بارجین

تولیدی محمود حفیظی بارجین

اصلی

تهران

600

1064

یدالله خسروی

صنعت پلاست پارس لیان

افتخاری با حق رای

بوشهر

 

1065

هبیت اله خسروی

جی لیان جی

افتخاری با حق رای

بوشهر

 

1066

مهدی شکرآبی

پلاستیک شکرآبی

اصلی

تهران

600

1067

علی قنداق ساز

سلمان پلاستیک (2)

اصلی

تهران

600

1068

علی خزائی

تولیدی خزائی

اصلی

تهران

600

1070

روبیک بغوزیان

تولیدی روبیک بغوزیان

اصلی

تهران

600

1071

روبن الله وردی

تولیدی روبن الله وردی

اصلی

تهران

600

1072

علی سپاهیان پوربختیاری

تولیدی علی سپاهیان پوربختیاری

اصلی

تهران

600

1073

شعبان حیدری کیوج

تولیدی حیدری کیوج(تک پلاست کیوج)

اصلی

تهران

600

1074

صمد صفری علیشاه

رنگین سفره سبز علیشاه

اصلی

تهران

0

1075

سیدجواد موسوی

تولیدی موسوی

اصلی

تهران

600

1076

سیدمحمد قناعتی چوکامی

تولیدی قناعتی

اصلی

تهران

600

1077

امیر صادقی نکو

صنایع بازرگانی راهبرپلاستیک

اصلی

تهران

0

1078

حسنعلی حیدری کیوج

تولیدی نایلون و نایکس حیدری

اصلی

تهران

600

1079

سعید حسین

تولیدی سعید حسین

اصلی

تهران

0

1080

محمدرضا سلطانی

تولیدی محمدرضا سلطانی

اصلی

تهران

600

1081

سعیدآقا سلطانی

تولیدی سعیدآقا سلطانی

اصلی

تهران

600

1082

محمدتقی سلطانی

تولیدی محمدتقی سلطانی

اصلی

تهران

600

1083

احمد محمدی پور

شرکت صنعتی طرح و ساخت نوین سامان قالب

اصلی

تهران

0

1084

حسین خاجوئی جهرمی

تولیدی حسین خاجوئی جهرمی(نگارپلاستیک جهرمی)

اصلی

تهران

600

1085

احمد سعیدی

پلاستیک سعید (1)

اصلی

تهران

0

1086

غلامرضا سعیدی

پلاستیک سعید (2)

اصلی

تهران

0

1087

سعید سعیدی

 (3) پلاستیک سعید

اصلی

تهران

0

1088

سعید کاظمی

صنایع پلاستیك فرآوران

اصلی

تهران

0

1089

محسن آزادی

آزادی پلاستیک

اصلی

تهران

0

1090

وحید امانی کیوج

تولیدی وحید امانی کیوج

اصلی

تهران

600

1091

محسن زند

تولید یکبار مصرف زند

اصلی

تهران

600

1092

حمید سلامی

تولیدی سلامی

اصلی

تهران

600

1093

حسین آقاکریمی

آیس پلاست

اصلی

تهران

600

1094

 

 

 

 

 

1095

جبار کاردوست

نیک کارپلاستیک

اصلی

تهران

600

1096

ابراهیم احمدپور

قطعات خودرو بادپاآسیا

اصلی

تهران

600

1097

فرهاد قاری زاده اقدم

پارسیان پلاستیک اقدم

اصلی

تهران

600

1098

عباس سعیدی

ترزیق پلاستیک آرین

اصلی

تهران

600

1099

حمید رحمانیان

آراصنعت آسیا

اصلی

تهران

600

1100

محمدرضا عبدالمالکی

ناپ پلاستیک

اصلی

تهران

600

1101

مجید بختیاری

تک پلاستیک خاورمیانه

اصلی

تهران

0

1102

مجید هرپاسبان

حساس تراش

اصلی

تهران

600

1103

علی اکبر حبیبی

پلی رود اتصال

اصلی

تهران

600

1104

منوچهر حبیبی

تولیدی حبیبی

اصلی

تهران

600

1105

شهروز ضرابی‏ها

تولیدی ضرابی ها

اصلی

تهران

600

1106

فریبرز امینی

تولیدی فریبرز امینی

اصلی

تهران

600

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

اخبار مرتبط