ارسال پاسخ

خزانه دار انجمن گزارش میدهد لیست اعضای انجمن که می توانند در انتخابات مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت کنند ۱۹ آبان ۱۳۹۵

لیست اعضای انجمن که حق عضویت سال 1394 خود را پرداخته اند و می توانند در انتخابات شرکت کنند

شماره
عضویت

نام مدیرعامل

نام شركت

عضویت اصلی / افتخاری

استان محل قانونی شرکت

1

1

حمید صدرزاده افشار

پلی كو

اصلی

تهران

2

2

عیسی غریبی

سنی پلاستیك

اصلی

تهران

3

3

رسول پایدار مقدم

بارو پلاستیك

اصلی

تهران

4

4

مهندس مهدی پورقاضی

نیرومند پلیمر

اصلی

تهران

5

5

مهندس مهدی پورقاضی

فرآورده های آلی فلوری

اصلی

تهران

6

7

حسین اسدی

هانی پلاستیك

اصلی

تهران

7

10

ناصر امینی

شركت ساپل سازه پلاستیك

اصلی

تهران

8

11

جواد هوبه فكر

البرز پلاستیك

اصلی

تهران

9

12

سید محمد میر حیدری

شركت سبلان پلاستیك

اصلی

تهران

10

13

نعمت اله صدیقی

پلاستیك صنعت

اصلی

تهران

11

16

روبن گنجی

ایران مستربچ

اصلی

تهران

12

18

سیدجمال میرحیدری

شركت رازك شیمی

اصلی

تهران

13

21

حسین اخوان

شركت نور ایستا پلاستیك نیپكو

اصلی

تهران

14

26

بابك شایسته

رنگدانه سیرجان

افتخاری با حق رای

کرمان

15

43

سید مجید میرحیدری

سهند پلاستیك كاوش

اصلی

تهران

16

48

حمید دسترنج

همتك

اصلی

تهران

17

51

سعید صبوری

شركت صنعتی صبوران پلیمر

اصلی

تهران

18

54

بیژن امینی

صنایع ورق ایران

افتخاری با حق رای

گیلان

19

59

محمدرضا مونسان

صنایع بسته بندی پارس صدرا

اصلی

تهران

20

60

شهروز ضرابی ها

شركت مهرآریا پلیمر پارس- مپ

اصلی

تهران

21

65

حمید ستاریان

واحدتولیدی فجرپلاستیك

اصلی

تهران

22

73

محمدرضااسدگی

فراز پردازان میامی

اصلی

تهران

23

80

مایل بیداری كلیبر

مصنوعات بیدار پلاستیك ارسباران

اصلی

تهران

24

82

محسن هنریان

پویا پلیمر تهران

اصلی

تهران

25

83

دكترآرین قصری

شركت فرنام بسپار

اصلی

تهران

26

88

محمد علی محمد جعفری

پلاستیك سازی محمد جعفری

اصلی

تهران

27

97

اسماعیل قنداق ساز

صنایع پلاستیك ممتاز

اصلی

تهران

28

98

رسول آقا حسینی

پلاستیك سازی حافظ

اصلی

تهران

29

99

محمدحسین رضوی نیا

پلاستیك رضوی

اصلی

تهران

30

100

فرشاد چیت ساز

پلاستیك چیت ساز

اصلی

تهران

31

102

مسعود كاظمی

صنایع پلاستیک پلاستیك فرآوران

اصلی

تهران

32

107

محمدرضا سلطانی

ممتاز سهند

اصلی

تهران

33

112

رمضانعلی جلیلوند

كشتزاران

اصلی

تهران

34

114

امیرهوشنگ صدیقیان

دقت پلاستیك تهران

اصلی

تهران

35

117

عبدالعزیز محمدی

صنایع پلاستیك گرماسازصدیق

اصلی

تهران

36

119

عبدالمجید صدیقی

تك پلاست

اصلی

تهران

37

125

مجیدباویلی

مان پلاستیك

اصلی

تهران

38

126

محسن شیخی خو

پرهام پلاست آریا

اصلی

تهران

39

137

محمدتقی شهوازیان

یزد بسپار

افتخاری با حق رای

یزد

40

141

مهدی حاج ترخانی

زمزم پلاستیك

اصلی

تهران

41

143

شمس الدین نور بخش

شركت فرآورده های لبنی تین(دامدران )

اصلی

تهران

42

151

هادی صاحب نسق

پلاستیك پارس

اصلی

تهران

43

179

علی یوسفی

پاکیو(مهر)

اصلی

تهران

44

225

مهرداد صادقی نكو

راهبر پلاستیك

اصلی

تهران

45

227

علی اكبر سكوت

ساران پلاستیك

اصلی

تهران

46

228

سید عبدالحمید گلستانه

حافظ پلاستیك

اصلی

تهران

47

239

سید احمد علوی

پارس پلاستیك

اصلی

تهران

48

249

فریبرز  امینی

نوآوران سازه پلاستیك

اصلی

تهران

49

250

اسماعیل زر نوشه فراهانی

پلاستیك فراهانی

اصلی

تهران

50

255

سید علی آقایی

یاس پلاستیک شرق

اصلی

تهران

51

288

محمدرضا ایلیات

تولیدی ایلیات

اصلی

تهران

52

297

سعید آقا سلطانی

پلاستیك سازی ناصر

اصلی

تهران

53

320

محسن میرزا خانی

واحد تولیدی عدل

اصلی

تهران

54

337

محمد هادی محمدی

كوهسار

اصلی

تهران

55

348

حسین كریمی احمد آبادی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

56

350

علی اسدی قلعه نی

واحد تولیدی اسدی

اصلی

تهران

57

351

ولی امانی كیوج

شرکت امانی و گوهر نایلون

اصلی

تهران

58

353

عبداله كریمی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

59

359

منصور   شیرازیان

نایلون سپید

اصلی

تهران

60

379

علی فتوتی

صنایع پلاستیك آریو

اصلی

تهران

61

383

محمود دهقانپور فراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

62

384

سلمان قنداق ساز

واحد تولیدی سلمان پلاستیك

اصلی

تهران

63

388

كاظم ظهیری شادباد

واحد تولیدی ایران برس

اصلی

تهران

64

400

ولی عبادی

واحد تولیدی دریا پلاست پارس

اصلی

تهران

65

408

حسن شكریان علی الحق

صنایع پلاستیك شكریانی

اصلی

تهران

66

416

صادق خدابخشنده

پلاستیك دقایق

اصلی

تهران

67

430

سید محی الدین فاطمی جهرمی

شركت نوران صنعت تهران

اصلی

تهران

68

449

سید جلیل هامونی

واحد تولیدی هامونی

اصلی

تهران

69

456

عباس حاج ابن علی

دنیا پلاستیك

اصلی

تهران

70

459

یداله احدی

واحد تولیدی احدی

اصلی

تهران

71

470

سید اسداله احمد پناه

شركت پویش به آفرین

اصلی

تهران

72

499

اكبر نواب

نواپلاست پرند

اصلی

تهران

73

501

محمد رضا روحانی مهر

واحد تولیدی مهر پلاستیك

اصلی

تهران

74

507

رضوان رزاقی اندرآب

پلیكای رزاقی

اصلی

تهران

75

510

علیرضا صابری

لرانتیك

اصلی

تهران

76

517

كریم پهلوان

شركت دنیا پلاستیك

اصلی

تهران

77

520

محمد رضا علم بیگی

واحد تولیدی رودساز

اصلی

تهران

78

557

ناصر منتظر فرج

نیك فوم

اصلی

تهران

79

558

ورژ برخورداری

دل آسا

اصلی

تهران

80

567

بهروز صدر مغانی

هانی پلاست

اصلی

تهران

81

587

علی محمدی

ونوس پلاستیك

اصلی

تهران

82

591

علیرضا سلیمانی

صنایع پلاستیك امین

اصلی

تهران

83

594

امیر هوشنگ صدیقیان

دقت پلاست

اصلی

تهران

84

603

رومیک قازاریانس

پاشنه سازی رافیك

اصلی

تهران

85

608

نصرت الله كبریت ساز توکلی

كهن پلاستیك تهران

اصلی

تهران

86

627

حسین ملكوتی

کربی پلیمر

اصلی

تهران

87

632

جابر خدابخشنده

نوید پلاستیك

اصلی

تهران

88

643

روبن مگردیجی

آرتورپلاستیك

اصلی

تهران

89

658

هرایر شاهمریان

پلاستیك سازی پاسکونو

اصلی

تهران

90

667

علیرضا خالصی

تولیدی پیكو پلاستیك

اصلی

تهران

91

673

ایرج بصام

پرشیا پلاستیك

اصلی

تهران

92

674

مهدی خانی

آبشار شیمی

اصلی

تهران

93

699

سید محمد رحمتی

پلاستیك رحمتی

اصلی

تهران

94

702

محمد جمشیدی

البرز نایلون لاله

اصلی

تهران

95

715

آقای علی قاسمی روناسی

آماد  پلیمر

اصلی

تهران

96

723

سید مهدی میر باقری

تهران پیلتن

اصلی

تهران

97

725

علیرضا ابوالحلم

واحد تولیدی سپیدان رز پلاست

اصلی

تهران

98

740

محمد ملا محمد

واحد تولیدی ملا محمد

اصلی

تهران

99

749

سید جمال شریفی

تولیدی پلاستیك جمال

اصلی

تهران

100

754

محمود دهقانپور فراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

101

781

رضا باقری امیرآبادی

فیروز بسپار یاران

اصلی

تهران

102

789

محمدرضا صاحب نسق

گسترش پلاستیك

اصلی

تهران

103

791

شهسوار سعیدی

شمس پلاستیك فراز

اصلی

تهران

104

804

سید علی اكبر شریفی

واحد تولیدی شریفی

اصلی

تهران

105

830

مصطفی فروشانی

ایران واشر

اصلی

تهران

106

831

روبیك برخورداری

دلتا پلاستیك نوآوران

اصلی

تهران

107

838

اردشیر تسبیحی

ابتكار پلاستیك تهران

اصلی

تهران

108

847

علی ثابت

شركت شیمی نصر

اصلی

تهران

109

853

احمد میزبان

شركت صنایع لفاف زرین

اصلی

تهران

110

873

ابوالفضل شیخ نجفی

مبتكرنو

اصلی

تهران

111

875

صادق عالی نژاد

عالی پلاست

اصلی

تهران

112

884

محمد تقی جعفری هوشیار

هدیه باران

اصلی

تهران

113

894

علیرضا میر بلوك

اندیشه برتر میران

اصلی

تهران

114

896

نادر اسلامیان

سامان پلاستیک شرق

اصلی

تهران

115

901

ابوالقاسم كاظمی

آژینه صنعت اتحاد

اصلی

تهران

116

905

سعید محمودی

پارسیان لوله

اصلی

تهران

117

908

سعیدآقا سلطانی

پویا پلیمر سهند

اصلی

تهران

118

915

سعید زکائی

پارسا پلیمر شریف

اصلی

تهران

119

919

برزویه ظهیری شادباد

پایون پلیمر

اصلی

تهران

120

928

اسرافیل قنبری

EGM

اصلی

تهران

121

930

عباس میر حسینی

پایا پلاستیک

اصلی

تهران

122

931

علیرضا حدادزاده

پلیمر طلائی یزد

افتخاری با حق رای

یزد

123

934

محمد علی گلستانی

پلاستیک طبرستان

افتخاری با حق رای

مازندران

124

936

احسان منشی

جهادین پرند

اصلی

تهران

125

937

علیرضا ارشدی

صنایع فرافوم

اصلی

تهران

126

939

سیف اله قربانی

سکنا پلاست

اصلی

تهران

127

940

حمید باختری

فراشیمی ایلام

افتخاری با حق رای

ایلام

128

954

عباسعلی فاضلی

آذین پیشرو پلاست

اصلی

تهران

129

957

مجید یوسفی دهشیری

آوه پلاست البرز

اصلی

تهران

130

960

مهدی ضیاء ابراهیمی

صنایع پلی اتیلن کرمان

افتخاری با حق رای

کرمان

131

963

ابوالفضل کلهر

نوین رویا پلیمر شهریار

اصلی

تهران

132

966

مهدی کریمی

مهاب پلاست قم

افتخاری با حق رای

قم

133

974

علیرضا حسین رشیدی

پاک آوند لیا

افتخاری با حق رای

قزوین

134

976

ناز علی محبوبی

تعاونی احسان پلاستیک مهر

اصلی

تهران

135

977

امیر عبدالهی

صنایع پلیمر پارس امین

افتخاری با حق رای

قزوین

136

982

حبیب آفتابی

مدرن ابزار

افتخاری با حق رای

فارس

137

988

هوشمند توفیقی

تولیدی و بازرگانی
آلیاژهای رازین پلیمر

افتخاری با حق رای

قم

138

991

ذبیح اله فاضلی

فیدار فولاد پلاست

اصلی

تهران

139

996

حسین پلاسی

یلما سازان

اصلی

تهران

140

999

ابراهیم رفیعی

پلیمر هرمز برکه

افتخاری با حق رای

هرمزگان

141

1002

محمدرضا خادمی ولی پور

لوله گستر خادمی

اصلی

تهران

142

1010

محمدرضا خاکی

پلاسموژن سلامت

اصلی

تهران

143

1013

محمود نادرسرا

نیک پلیمر کردستان

افتخاری با حق رای

کردستان

144

1017

محمد وطندوست

پاریز سهام

افتخاری با حق رای

بوشهر

145

390

سید مصطفی میر هاشمی

پلاستیك سحر

اصلی

تهران

146

832

جلیل خادم الرضائیان

تولیدی طوفان

اصلی

تهران

147

423

محمدرضا خاتمی

آبشار فوم

اصلی

تهران

148

871

رافیك زرگریان

صنایع شیمیایی شاهین

اصلی

تهران

149

1033

روح الله عباسی

کایر صنعت پیشگام

اصلی

تهران

150

1032

بابک گلچین

صنایع پلاستیک گلچین

اصلی

تهران

151

124

ژوبین  قاسمی

شفق دانا

اصلی

تهران

152

394

علیرضا خلیلی

گرانول رباط کریم

اصلی

تهران

153

1034

محمدرضا لبانی

برادران لبانی

اصلی

تهران

154

888

علی معین فر

کارنو

اصلی

تهران

155

925

علی خانی

سینا پلاستیک

اصلی

تهران

156

484

محمدرضا صنعتگر

صنایع پروانه اتومبیل

اصلی

تهران

157

866

سید اسحق عاملی

سینا پلاست

اصلی

تهران

158

450

حسن کرداوغلی

صنایع پلاستیك كره

اصلی

تهران

159

547

محمد زمانی

تولیدی هریس پلاستیک

اصلی

تهران

160

476

علی باقرزاده

واحد تولیدی باقرزاده

اصلی

تهران

161

321

داوود حیدری

ایمان پلاستیک

اصلی

تهران

162

1036

مهدی یزدیان

دیباپلیمرنگار

اصلی

تهران

163

1037

علیرضا مختاریان کندری

ماهرخ پلاستیک

اصلی

تهران

164

633

حیدر زمانی

گل ایران

اصلی

تهران

 

 

آخرین بروزرسانی اسامی  18/08/95

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد