ارسال پاسخ

خزانه دار انجمن گزارش می دهد لیست اعضای بدهکار انجمن از سالیان گذشته ۹ آذر ۱۳۹۵

لیست اعضائیکه حق عضویت خود را از سال 1394 و ماقبل را پرداخت ننموده اند.از اعضای محترم تقاضا میشود اگر در خصوص لیست منتشر شده نظراتی دارند با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.

ردیف

شماره
عضویت

نام مدیرعامل

نام شركت

1

8

علی میرخان

پیكره

2

9

حسین خرازی زاده

زیدر پلاستیك

3

14

محمود قلیچ خانی

بید پلاستیك

4

15

محمد كاظمی فخر

شركت تولیدی فوم تهران

5

17

میرحمید سیدحسینی

ولایت پلاستیك

6

19

سیدحسن میر حیدری

شركت مانا پلاستیك

7

20

سید عبداله صدرمهدوی

فراپلاستیك آسیا

8

23

پرویز هجری

روشن هجری

9

24

حسین محمدی نصیرآبادی

‌آب حیات كرمان

10

25

حسن صالحی

نایلون صالحی

11

27

حامد صادقی كیا

شركت تیوا پلیمر

12

29

سیدهادی فلسفی

فام پلاستیك

13

30

وحید فتورایی

ساحل اتحادارومیه

14

31

حسین ملکوتی

مستر بچ سانكو

15

34

حسین صادقیان

تولیران

16

35

احمد كرمانی

هدیه

17

36

ابراهیم  امامی

فوم بسته بندی امامی

18

37

مسعود رضوی

كیمیاسان پیروز

19

41

حسن نو نژاد

تولیدی تهران

20

44

عزیز مقصود پور

تولیدی مقصود پور

21

53

جمشید بوكانی نژاد

واحد تولیدی صدف پلاستیك

22

55

رحیم بوكانی نژاد

شركت اروند پلاستیك

23

56

مرتضی عرفانی

واحد تولیدی جعبیران

24

57

ولی اله صدیقی

واحد تولیدی نیك پلاستیك

25

58

خانم محبوبه بیات

پلاستون ایران

26

62

مانوك واهیك سركیسیان

وان  پلاستیك

27

64

سیدمحمدمهدی آل طه

مهان پلاستیك

28

68

اكبر بختیاری

پلاستیك الوند

29

69

مرتضی زمانی فرد

نامدارپلاستیك ممتاز

30

75

محمداسماعیل رحیم زاده

صنایع كارتن پلاست نفیس

31

77

وحید اصلانی

شركت نیكو اسفنج

32

81

نصراله رضازاده

شركا سه گانه

33

87

سعید قاسمی

شركت مروارید سیرجان

34

92

مهرداد رونقی

بستابوش

35

93

محمد صادقی زمانی

شركت آیدانار

36

95

غلامعباس سخی

واحد تولیدی پلاستیك سازی سخی

37

331

خانم بالا خانم حسینی
 عباس نعمانی كیوج

واحد تولیدی احسان پلاستیك

38

101

رحیم افصح

پلاستیك دباغ - افصح

39

103

خانم نیره مقدسیان

نیران

40

104

خسروبهرامی خدابنده

شهاب پلاستیك

41

105

خسرو بهرامی خدابنده

واحد تولید خدابنده

42

106

افشین حجری محمدراد

بهسازپلاستیك شهریار

43

108

مجید پور نیا

شفاف پلاستیك

44

109

مسعودسلطانی

واحد تولیدی پلاستیك مسعود

45

110

امین اله صدیقی

موج پلاستیك

46

111

مصطفی شیرانی

سحرپلاستیك

47

115

امجد رضا حیدری

فرهود تابان

48

116

محمدکاهه

پاكپوش تهران

49

118

سید حمید شاهنگیان

نورپلاست پیام

50

120

علیرضا حاج محمدی

قالبسازی كفش اسداله

51

121

محمدمهدی حسین مردی

پلاستیك سازی ایرانكار

52

122

مرتضی مهیائی

صنایع ورق بسته بندی تهران

53

123

فضل اله غلامرضایی

پارس طوری

54

127

محسن دلالت

گل پلاست

55

128

محمود فاموری

واحدتولیدی فاموری

56

129

آندرانیك فلاح

پلاستیك نوبنیان

57

130

رسول ناجكار

نخ و طناب تك ماهی شهریار

58

132

رضااحمدزاده

بری پلاست

59

133

علی کیا

پلاستیك سازی کیا

60

134

زیاداحمدیان

ستاره پلاست

61

135

آقا ی دولت مرادی

پاك مرواریدنخ

62

136

اكبرمشهدی زاده

الوان پلی اتیلن

63

138

بهزاد خوشدل

پلاستیك بادوام

64

142

علی محمد روشن ضمیر

ضمیرپلاستیك

65

144

سیدمهدی معینی

گل سرخ

66

145

عبدالمجید انیسی

گرانول پی وی سی انیسی

67

146

بیژن حسنی راد

رادپلیمر

68

147

اسكندرآتشك اهر

سیم و کابل لیا قزوین
کابل لوشان

69

148

محمد سعید صادق تهرانی

پلیرام

70

149

سعیدنادری

پلاستیك ستاره

71

150

احمد نیكوفرید

تولیدلوله های پی وی سی وپلی اتیلن

72

152

علی شریف

آسیایدك

73

154

محسن دریائی

پلاستیك سازی دریائی

74

155

یوسف نعمائی

پلاستیك سازی نعمائی

75

156

محمداسلامی كلانتری

ورداپلاستیك

76

157

اله وردی ابوئی

پلاستیك حمید

77

158

مصطفی تقی زاده

پلاستیك پیمان

78

159

مجیداكبری پاكدامن

گرانول پاك

79

162

میر عادل مقیمی

پلاستیك مقیمی

80

163

احمد علی معدنی

ایران اتصالات

81

164

جعفرروضه خوان

سوپر صنعت

82

165

داریوش معززی

پی وی سی هراز

83

167

محمدعلی جوادی

شهاب لاله تهران

84

168

محمدفرهنگ فلاح

شایان پلاستیك

85

169

محمدرضاشفیعی

بنیان پلاستیك آریا

86

172

احمدقاسمی

ارم پلاستیك

87

173

محمدباقر عبدلی

شیمی پلاست

88

174

سعیدعسگری تورزنی

پیام پلاستیك

89

175

محمدرضا صدیقی

بهداشت كودك

90

176

حیدر فرج زاده

پلاستیك فرج زاده

91

177

ناصر رضائی

آرام سا تهران

92

181

حسین سبزیكار

پلاستیك مهر ایران

93

186

یوسف الله وردی

تولیدی الله وردی

94

187

مهدی قاسمی

كفش اندیشه

95

188

محمد جواد غلامیانی

پدیده پلاستیك

96

190

میرمحمد مقیمی

پارس نایلون

97

191

حمیدرضا نمکی

پلاستیك نمكی

98

193

غلامرضا سعیدی

ظفرپلاست

99

194

لویك براتی مسیحی

لئوپلاست

100

195

كورش رستمی اول

رامو پلی

101

196

محمد مظاهری

نایلیران

102

197

خسرو كربلائی

صنایع تولیدی پلاستیك كربلائی

103

198

یوسف بشكوه

ایران ایما

104

199

محموداسدی نژاد

اسدی نژاد

105

200

علی اصغراخباراتی

نوین پلاستیك

106

203

خانم مرضیه احمدیان

آریا پلاست

107

204

علیرضا معتمدرسا

سیمیا

108

205

عبداله عبدی

تولیدی عبدی

109

207

نازعلی محبوبی

تولیدی احسان پلاستیك

110

208

محمدعلی علی مردانی

نایلون مردانی

111

209

مجتبی هاشمی حقیقت

تولیدی هاشمی

112

210

محمدولی عباسعلی نژادكیوج

احسان پلاستیك گستر

113

212

نبی باقری

تولیدی پلاستیك باقری

114

213

محمد بیرنگ

تولیدی بیرنگ

115

214

محمدعلی عباسعلی نژاد

صنایع تولیدی كیهان پلاستیك

116

216

عبدالحسین چتروز

پلاستیك  آزاده چتروز

117

217

میرداوود مقیمی

رباط نایلون

118

218

شكراله ریحانی

رباط عریض

119

219

اسماعیل ریحانی

رباط نایلون

120

220

صادق ابراهیم زاده

صادق پلاستیك

121

221

محمدحسین خالقی

پلاستیك درخشان

122

222

مرتضی مقیمی

كیوج پلاست

123

223

محمد نظری

هومن پلاستیك

124

224

بهروز ابراهیم نژاد

ناز پلاستیك

125

229

محمد آقاجانپور

تعاونی آذین پوشش

126

230

علی شیرازی

آریا پلاست

127

231

محمدجواد چیت سازیان

شركت برفك سایه

128

232

حسین عطایی خادمی

صنایع  الكتریك دماوند

129

236

مهدی بایگان

متین پلاستیك ارغوان

130

237

بانی پال آ قاسی

پویش پلاستیك

131

238

سید هادی شرقی رامشه

شركت میعاد پلاستیك شرق

132

240

مهدی عباسعلی نژاد

پوشش پلاستیك

133

241

هاشم مهماندوست

غلام پلاستیك

134

242

عباس بهرامی

پوشش كالا بهار

135

243

مجتبی رحیمی

نایلون سامان

136

244

بهمن یوسفی

واحد تولیدی یوسفی

137

245

علی اصغر معین فر

شركت پلاستومین

138

246

احمد پژوهش

تولیدی پژوهش

139

247

حسن فرتاش مهر

شرکت  فرتاش پلاست مهر

140

248

مرتضی لطفی نیا

واحد تولیدی توریست

141

250

اسماعیل زر نوشه فراهانی

پلاستیك فراهانی

142

251

علی امانی

گوهر پلاست

143

252

سیداسماعیل هاشمی

نایلكس هاشمی

144

253

یوسف پناهی

گل یخ دی

145

254

پرویز جهانگیری

ابتكار

146

256

محمدرضا نمكی

كویر نایلون
(كویر پلاستیك)

147

257

میراصغر سیدی كیوج

بهار پلاست

148

258

مسعود لطفی نیا

آبنوش

149

259

عبدالعظیم حیدری

پلاستیك حیدری

150

260

عزیزالله آقایی

پلاستیك آقایی

151

262

كرمعلی خسروی

واحدتولیدی برادران خسروی

152

263

حمید سبزعلی جماعت ابهری

واحد تولیدی سبز علی - پارس اسکان نام جدید

153

264

حیدر عبادی

پویا پلاست آزادی

154

265

علیرضا شایقی

واحد تولیدی اترك

155

266

خانم رقیه اسدی

واحد تولیدی آذر پلاست

156

435

مهدی حسینی

واحد تولیدی حسینی

157

268

میر ستار مقیمی اصل

میران پلاستیک البرز

158

269

ناصر امینی

پلاستیك امینی

159

270

بهروز شهابی

تولیدی پلاستیك آلی شهاب

160

271

محمدعلی افشار

پلاستیك افشار

161

272

محمدحسین نعمانی باستان

تولیدی نعمانی باستان

162

273

اصغر فخری كیوج

شركت فخرآور تهران

163

274

علیرضا كریمی

بهنام پلاستیك

164

275

میرتقی مقیمی كیوج

میرتقی كیوج

165

276

جعفر پوراله وردی

تولیدی پوراله وردی

166

277

تقی عبادی كیوج

صنایع بسته بندی  آریا بنیامین

167

278

احمد آزادی احمد آبادی

تولیدی آزادی

168

279

حسن براتی مقدم

نایلكس مقدم (تهران نایلكس )

169

280

مراد ترابی

پلاستیك سه ستاره

170

281

محمد نوری

سحر افروز شهاب

171

282

احمدحسن كاشی

نایلون كاشی

172

284

داوود مسعودیان

واحد تولیدی مسعودیان

173

285

برجعلی قره داغی

واحد تولیدی رنگین پلاستیك

174

286

غلامرضا خضرائی

واحد تولیدی خضرائی

175

287

عباسعلی امانی كیوج

واحد تولیدی گوهرنایلون

176

289

علی مراد شاهی

چاپ پلاست

177

290

پرویز خونباره

رویا پلاست

178

291

میرعلی مقیمی اصل كیوج

نایلون مقیمی

179

292

حسین صدائی كیوج

واحد تولیدی بهزاد پلاستیك

180

293

شجاع الدین سعیدی

میلاد پلاستیك توكل

181

294

سیف اله تاجیك

پلاستیك سازی تاجیك

182

295

علی امیری

پلاستیك سازی امیری

183

296

حسن لطفی

عقاب بال 2000

184

298

حازم میزبان

شركت پلاستیك كار

185

299

مصطفی آزادی

تولیدی ممتاز تهران

186

300

رضا قنبری

واحد تولیدی میلاد نو

187

301

منوچهر پناهی

صنایع پلاستیك پناهی

188

303

مهرداد هادیان

شانه سلوانا

189

304

مجید حاجی  ابراهیم زرگر

جام دارو

190

305

حسن رضائیان

واحد تولیدی رضائیان

191

306

وحید سبزیكار

شركت یكتا پلاستیك پایتخت

192

307

فضل ا سبزیكار

واحد تولیدی آسیا پلاستیك

193

308

فریدون قره داغی

واحد تولیدی الوان پلاستیك

194

309

پیمان صادقی

حباب پلاستیك روز

195

310

امیرحسین معظمی

واحد تولیدی معظمی

196

311

جبرئیل تاروردی زاده

واحد تولیدی جبرئیل

197

312

احمد حیدری

تولیدی صنعتی گلشن پلاست

198

313

محسن ترابی

پلاستیك سازی ایده آل

199

316

احمدخوش کیوج

سوگل پلاستیك شمس

200

317

رضا رزاق كریمی

كمپارس

201

319

یوسف قدرتی

شركت نایلون سرا

202

322

فریدون کیا

واحد تولیدی تکنو کیا

203

323

اله وردی حسنی

واحد تولیدی پلاستیك حسنی

204

324

اصغر عربی

واحد تولیدی نایلون عربی

205

326

آتور خنانشو

واحد تولیدی آتور پلاست

206

327

رضا غفاری

صنایع پلاستیك غفاری

207

328

غلامرضا ماشاء ازاده

پلاستیك حامد

208

329

فریدون اسماعیل زاده

پلاستیك فرم

209

330

حمید صمدی

رویا پلاستیک

210

404

عباس غلامحسینی

واحد تولیدی غلامحسینی

211

332

علی افراز

واحد تولیدی پلاستیك افراز

212

333

جواد علیائی

شركت وش پلاستیك صنعت

213

334

مختار یوسفی

واحد تولیدی نازك پلاستیك

214

336

محمود بختیاری

واحد تولیدی بختیاری

215

338

محمد ئیل خانی

واحد تولیدی ئیل خانی

216

339

محمد ابراهیم خشایار فرد

واحد تولیدی قشم بافت

217

340

اسماعیل رضائیان

شركت پلاستیك بهمن شاد

218

341

علیرضا آقائی

واحد تولیدی آقائی

219

342

امراحیدری

واحد تولیدی حیدری
ایرا پلاست

220

343

مصطفی باباخان ترکمن

رویا پلاست كارا

221

344

مراد علی رفیعی

واحد تولیدی رفیعی

222

345

سید حسین عبدالهی

واحد تولیدی عبدالهی

223

346

علی اكبر آقا علی نادر شاهی

تولیدی نوید

224

347

محمد علی بهرامی

واحد تولیدی بهرامی

225

349

حسن كریمی احمد آبادی

پلاستیك برادران كریمی

226

352

محمدرضا شفیعی

واحد تولیدی پلاستیك شفیعی

227

354

محمدحسین رجایی یزدی

شركت كارنیك پلاستیك

228

356

جاوید نعمتی

واحد تولیدی نعمتی

229

357

علی ماستری

تولیدی صنعتی پیوند پلاستیك

230

358

مهدی آزادی احمد آبادی

واحد تولید ی آزادی

231

360

رامین بهزادی

سلفون چاپ بهزادی

232

362

ذوقعلی محمدی

واحد تولیدی محمدی

233

363

صورتعلی قره داغی

واحد تولیدی پلاستیك فرشید

234

364

محمدجواد سبزیكار

واحد تولیدی اطلس پلاستیك

235

365

ابوالفضل عبدالهی

واحد تولیدی ظفر پلاست

236

366

میرصمد صفوی

واحد تولیدی هما پلاست

237

367

سید حسین صفوی

واحد تولیدی ماهان پلاستیك

238

368

هاسپت وارتومیان

واحد تولیدی لوران پلاستیك

239

370

عنایت قره داغی

واحد تولیدی قره داغی

240

371

محمد قلی رشیدی

واحد تولیدی رشید پلاستیك

241

372

محسن سروش امین

تكنو گرانول امین

242

373

اباذر فتوتی

پارس پلاستیک رویال

243

375

علی طواف یگانه

واحد تولیدی طواف

244

376

سید احمد شریعت

واحد تولیدی گل فوم

245

377

رحیم نوری

واحد تولیدی نایلون نوری

246

378

حسین آتش پنجه

صنایع پلاستیك فجر

247

380

سید مجتبی میر شریفی

پلاستیك 110 میرشریفی

248

381

رافیك در مهرابیان

آنی پلاستیك

249

382

غلامعلی زارع قدس

برادران زارع قدس

250

385

محمد احمدیان

شركت پولاد پلاستیك

251

387

علی قربان خسروی

شركت شیمیایی فر

252

389

محمد عبادی كیوج

شركت بسپار شفاف پوشش

253

391

حسین خوش اقبال

تولیدی اقبال

254

392

محمد صدیقیان

آرش پلاستیک

255

180

سیدمهدی حسینی فر

سادات پلاستیك

256

395

رافیك مارگوسیان

كارگاه فنی مهندسی سوان پلاستیك

257

396

بیژن اسماعیلی

موسسه بیژن اسماعیلی

258

397

بیژن اسماعیلی

شركت تجزیه شیمی پارس

259

398

خانم مرضیه گودرز ناصر

شركت صنایع پلاستیك كارآوران

260

401

عباس آقا بابا خنجری

پلاستیك خنجری

261

402

عباس معظمی

جنرال پلاستو كول

262

403

سید حسین خندان

پلاستیك خندان

263

756

سید یحیی حسینی منش

واحد تولیدی حسینی منش

264

405

محمدحسین لطف

پلاستیك لطف

265

407

مختار نورانی

اطلس پلاستیك فجر

266

409

یعقوب اقبالی

ارس بافت

267

410

اژدر احمدیان

مروارید پلاستیك

268

411

محمدجواد سبزیكار

تولیدی سبزیکار

269

412

مرتضی علی رمضانی

واحد تولیدی رمضانی

270

412

مرتضی علی رمضانی

واحد تولیدی رمضانی

271

413

عیوض شعبانی

پلاستیك شعبانی

272

414

سیفعلی پور اله وردی

واحد تولیدی پور اله وردی

273

415

میراحسان هاشمی

احسان پلاستیك

274

417

قاسم آقاپور

واحد تولیدی قائم

275

418

جهانگیر آقاپور

واحد تولیدی پلی اتیلن كار

276

419

خسرو گلچین

تولیدی خسرو گلچین

277

420

علی عزیزیان

واحد تولیدی عزیزیان

278

421

حمیدرضا شجاعی

شركت عایق پلاستیك

279

422

مصطفی غدیانی

شركت خانه سازی آریا

280

424

سید علی طالبیان

شركت بهمن پلاستیك

281

425

علی شجاعی

واحد تولیدی شجاعی

282

426

غیبعلی قره داغی

نهضت پلاستیك

283

427

احمد قربعلی

افق پلاست یکتا

284

428

منصور تجویدی

شیشه سازی مینا

285

429

باقر اسكندری

پلاستیك اسكندری

286

431

محمد مقیمی اصل

شركت صنایع پلاستیك دلفین شمس

287

432

علی محمدی

پلاستیك محمدی

288

433

غلامعلی سخی

واحد تولیدی سخی

289

434

محمدصادق مظاهری

تكنو پلاست

290

267

سید محمد مهدی حسینی

واحد تولیدی حسینی

291

437

احمد واحد

گرانول واحد

292

439

خانم شهربانو خاجی

واحد تولیدی خاجی

293

441

محمد مهدوی

پلاستیك مهدی

294

442

مسعود سادات موسوی

واحد تولیدی صداقت

295

443

عباس ملک آباد

واحد تولیدی پلاستیك آبباریك

296

444

حسین اسفندیاری

زیبا پلاستیك

297

445

بخشعلی خوش كیوج

واحد تولیدی خوش كیوج

298

446

عمران فیض اله زاده

واحد تولیدی فیض زاده

299

447

حسن رضائی

ثمین پلاستیك

300

448

مجتبی مرادی مطلق

تولیدی صنعتی مهر خواه

301

451

محمدمیلاد پنجه شاهی

شركت بازرگانی و تولیدی پارس

302

452

محمدرضا مینائی

واحد تولیدی پارسیان

303

453

غلامرضا ساری اصلانی

شركت تولیدی اشترن

304

455

علیرضا قند هاری

شركت مهندسی شایان نوا

305

457

میرفتح اله مقیمی

تهران فیلم

306

458

مرتضی جعفریان

واحد تولیدی جعفریان

307

460

یعقوب نمكی

خاور سیمرغ

308

463

ادریس اكبری

پلاستیك اكبری

309

464

مسلم ابراهیم نژاد

شركت كیمیا آیدین سپهر

310

465

مجید كریمی

واحد تولیدی كریمی

311

466

علیرضا آهی

شركت سهامی ارج

312

467

میرکریم کرامتی

واحد تولیدی کرامتی

313

468

اشكان نوروز نژاد

صنایع پلاستیك مجهز

314

469

محبت جلیلی  اندرسیلو

زرین پلاست

315

471

شكراله رفیعی

تولیدی پلاستیك رفیعی

316

472

بهادر یوسفی

واحد تولیدی یوسفی

317

473

محمدمهدی مقتدائی

واحد تولیدی رضا

318

474

آندرانیك موسی

آندرانیك موسی

319

475

سیامك نصیرزاده

كفش الوند

320

477

محمدحسین خاوری

شركت تولیدی تهران پلاستیك

321

478

میرابراهیم میرعباسی

واحد تولیدی میر عباسی

322

479

جلیل غفاری رهبر

شركت پیچك تصویر تهران

323

480

حسن عبادی

شرگت تولیدی و بسته بندی فرین نایلون

324

481

بصیر شفیعی

پلاستیك شفیعی

325

482

عباس هاشمی

شركت تولیدی صنعتی پوشش گستر ظریف

326

483

مصطفی حفیظی

پلاستیك حفیظی

327

485

محمد میرزائی

حامی پلاستیك روز

328

486

علی اله کرمی

پلاستیك تختی

329

487

حسین معینی

پلاستیك معینی

330

488

جعفر جعفری ناصری

سوپر پلاستیك ناصری

331

490

محمدرضا فرزانه كردآبادی

واحد تولیدی برادران فرزانه

332

491

سیدمحمد مقیمی اصل

یاسمین پلاستیك

333

493

سید فضل اله متقی

صنایع پلاستوفوم

334

494

غلامرضا رشیدی

واحد تولیدی رشد پلاست

335

495

غلام نوروزی خمینی

پیام پلاستیك

336

496

خیراله شكرانه

پلاستیك شكرانه

337

497

محمد ظهیری

شركت می ماس

338

498

میرجعفر جعفری كیوج

واحد تولیدی میر جعفر جعفری كیوج

339

500

محسن هوشمند

واحد تولیدی اهرم پلاست

340

502

قاسم ودادی

پلاستیك پاد

341

503

فدوی اردستانی

واحد تولیدی فدوی

342

504

سیداحمد امامی

شركت تولیدی رز پلاستیك

343

505

حسین غیبی

صنایع پلاستیك برادران غیبی

344

506

حسن معینی

پلاستیك معینی

345

509

عبدالخالق مقیمی

واحد تولیدی مقیمی

346

512

آقا ی سعید ایجادی

شركت سامان پزشك

347

513

حسین چنگیزی نسب

شركت تولیدی تزئین خودرو

348

514

محمد كریمی راد

تولیدی كفش و زیره گل راد

349

516

میراژدرهاشمی كیوج

واحد تولیدی نایلون پگاه

350

518

میرفتح اله هاشمی كیوج

واحد تولیدی پلاستیك صدف

351

519

احد بیرنگ

واحد تولیدی بیرنگ

352

521

حسن علائی راد

واحد تولیدی ایران مهتاب

353

522

نادر عباس پناه

شركت كیانا كرج

354

524

خداداد مناشری

شركت خوش نوا

355

525

عباس فتحی

شركت  پلاستیك فتحی

356

526

سیاوش افشاری

شركت نوید پلاستیك كار

357

527

شهرام میرمحمد صادقی

رها پلاستیک

358

528

محمد صفدری

واحد تولیدی صفدری

359

529

مرادعلی آزادی

واحد تولیدی آزادی

360

530

حسن دارستانی

واحد تولیدی صنعتی دارستانی

361

531

حسن دارستانی

واحد تولیدی صنعتی دارستانی

362

532

محمدرضا مقصودی

صنایع پلاستیك مقصودی

363

533

نوازاله بحریه جهرمی

كارخانه بهداشتی پنبه و كاغذ نم چین

364

534

محمد شعبانی نژاد

واحد تولیدی شعبانی نژاد

365

535

بهرام بهزادی

پلاستیك سازی بهزادی

366

536

حمید خوئی لر

شركت تهران بسپار پلاستیك

367

537

سید عبداله احمدپناه

بازن پلاستیک

368

538

محمود حیدری

واحد تولیدی پلاستیك حیدری

369

540

علیرضا ملك پوری

شركت سپهر چرم خاورمیانه

370

541

خسرو نوروزی خمینی

نیلو پلاست

371

542

حامد برهمنی

صنایع باران پلاستیك

372

543

محمد كریمی نشاط

صنایع جامع پلاستیك

373

544

علی اصغر عزیزی

واحد تولیدی امید

374

545

داوود عبدلی

پیشرو پلاستیك شرق

375

546

ابراهیم بیدار سفیدی

سفید پلاست

376

549

محمود حاجیان

پلاستیك حاجیان

377

550

محمد صادق حاج ملا علی كنی

صنایع بسته بندی سپید فرایند

378

551

محمد رضا منصوری

تولیدی منصوری

379

552

امیر احسانی

تولیدی امجد پلاستیك

380

553

مرتضی ماویز

پلی پارس اتصال

381

554

حسن شریفی

لوله و اتصالات پلی پارس ایرانیان

382

555

محمد علی قره داغی

پلاستیك نهضت

383

556

محمد موسوی

البرز پلاستیك امید

384

559

رضا حدادزاده

شركت پلی اتیلن پرتو

385

560

محمود علاء

شركت ایران سامه

386

561

غلامرضا امام جمعه

تك پلاستیك

387

562

حسن مقصودی

شركت پردیس ماهان

388

563

محمد ابراهیم حاجی جعفر عصار

شیما پلاست

389

564

حسن صالحی اصل

صنایع شیمیایی زكیه فام

390

566

خلیل رضائی زاده

ری پلاست

391

568

محمد كدخدائیان

كدخدائیان

392

569

اسماعیل جوادی

آسیا پلاست هزاره سوم

393

570

جواد فلاحتی

واحد تولیدی  پارسا پلاست

394

571

علیرضا مونسان

امید بسپار تهران

395

572

علی صالحی

واحد تولیدی علی صالحی

396

573

خانم فرخنده شبوستانی

سایه بان

397

574

یدالله افقهی

واحد تولیدی افقهی

398

575

سیروس جهانگیری

نیك لاوك

399

576

عزیز اكبری

شیرین پلاستیك

400

578

علی لبانی مطلق

تهران پلاست

401

579

امیر هوشنگ نمازعلیزاده

ظروف یكبار مصرف الماس

402

581

محمد امین

پلیكان پلاست پارسا

403

582

حسن زندی یگانه

پلاستوفوم غرب

404

583

رضا نوری

شركت سواران

405

584

هاشم یحیایی خاتونی

مصنوعات پلاستیكی ارمغان

406

585

رضا مقیمی اصل

وطن فیلم

407

586

میر ابوالفضل هاشمی كیوج

تولیدی هاشمی

408

588

ابراهیم صفی خانی

طلائی نوین كاران

409

589

محمد تقی احمدی

جی پلاست

410

590

محمد رضا حاجیان

حاجیان

411

592

محمدحسین دزفولی زاده

آرش پلاستیك

412

596

محمد شجاعی

مه پلاستیك

413

598

محمد بابائی زاده

گلدسته

414

599

امید حدیقی

سه ستاره

415

601

ناصر كشمیریان

سخت دما پویا

416

602

میر ابوالحسن مجتبائی

مجتبائی

417

604

عزیز محسنی

آسیا كپ بند

418

605

مصطفی مرادی مطلق

شركت فن آور گستر مطلق

419

607

حسن حیدری

تولیدی حیدری

420

609

ابراهیم باران طلب

باران طلب

421

610

ابراهیم خادمی ولی پور

لوله نسوز تهران

422

611

فتحعلی صبحی

واحدتولیدی آریانا

423

612

رحیم ترابی

میعاد پلاستیك

424

613

مهدی رحمتی

شركت آرمان صنعت شرق

425

614

منصور حسنی

دانش سنج امین

426

615

سید مهدی هاشمی موسوی

پلاستو ماسوره كار

427

616

مرادجعفری طاوسلو

واحدتولیدی جعفری

428

617

حسین قربان خان

نیكان شیمی

429

618

علی اكبر بهزاد نیكخواه

بقا بسپار

430

619

حسن عبادی

ایران پلاستیك

431

620

حمید مكمل

واحد تولیدی ضیافت

432

621

عباسعلی متوسلیان

صنایع یزد پولیكا    (عضو افتخاری)

433

622

محمدرضا حیدری

واحد تولیدی حیدری

434

623

محمد همتی

پلاستیك سازی همتی

435

624

منصور حسنی

دانش و بینش كامپیوتر ایران

436

625

بهرام صادقی

صنایع پلاستیك و ملامین ایران

437

626

حسین ابراهیمی

شادی پلاست

438

628

علی ضیغمی

پارس پولیكا

439

629

عبدالحسین خالقی

پلاستیك سازی هدیه

440

630

یوسف بازغی

فرآورده های تزریقی ایران

441

631

خسرو معینیان

پلاستیك توحید

442

634

محمد جلالی

یاران پلاستیك

443

635

جواد صادق تهرانی

گوهر آب پلاست

444

636

عبدالله واسعی

واحدتولیدی واسعی

445

637

قربانعلی حاجی نبی

حاجی نبی

446

638

علی سبزیكار

واحد تولیدی سبزیكار

447

640

سعید قنداق ساز

پلاستیك صنعت كار

448

641

بهمن عبدالهی

اسكاد (مخفف اتحادیه تعاونیهای مصرف كاركنان دولت)

449

642

حسین سروش امین

صنایع فوم ایران

450

645

صالح خداپرست

شركت صنعتی ره آوردقالب

451

818

سید علی حسینی كیوج

واحد تولیدی حسینی

452

647

جعفر خاجوئی جهرمی

پلاستیك صنعتگر جهرمی

453

649

غلامرضا مددی

واحد تولیدی پارس لوكس

454

650

زن قازاری

تولیدی هارمونیك پلاست

455

651

بهروز امامیتی

پلاستیك نوین خجسته

456

653

بهروز بزاز بنایی

باهر صنعت ظفر

457

654

میر احمد هادیان

ایده صنعت پلاستیك پلیمر

458

776

سید خلیل حسینی احمد آبادی

تولیدی احمدآبادی

459

656

حسین نیكو منش

واحد تولیدی نوین پلاستیك

460

657

اصغر پاقصری

تولیدی برادران پا قصری

461

659

علی اكبر مومن زاده

پلاستیك آریا

462

661

كریم عرفانی آزاد

واحد تولیدی نیك تحریر

463

663

محمود حقیقت جوان

شركت كاریز مهر

464

664

محمد رضا   فلاحت پیشه

صنایع بسته بندی تك ایران

465

666

صالح خواجوئی جهرمی

پلاستیک جهرمی

466

668

حجت اله اسكندری

واحد تولیدی كفش لاله

467

671

امیر خسرو صالح

سینا پلاستیك پاكیزه

468

672

امیر علی وفائی

ایران پلاست

469

674

مهدی خانی

آبشار شیمی

470

675

محمد سعیدی

خرم پلاستیك تهران
گرانول سعیدی

471

676

حیدر علی اكبرنیا

صنایع پلاستیك تك

472

677

احمد كاظمی فخر

تولیدی فخر پلاستیك

473

678

حسین زمانی كاوكانی

شیمیائی سراپوش

474

679

علیرضا اكبری

واحد تولیدی علیرضا اكبری

475

680

آرمان مطلق

طلوع آفتاب كمال

476

681

علی محمد خزائی راد

یدك سنج

477

682

تقی لبانی مطلق

هشتگردپلاستیك

478

684

سید ناصر رحمتی

بهینه پوشش جم

479

685

علی شیخ اوشاغی

پلاستیك قدس

480

686

كاظم فرهادی

خدمات چاپ بهرو فیلم

481

688

مسعود سالك

پلاستیك سازی سالك

482

689

مجتبی مقدم

واحد تولیدی مقدم

483

690

سید رضی مقیمی اصل

واحد تولیدی پلاستیك مقیمی

484

691

جلیل علیمردانی

واحد تولیدی پرشین پلاستیك

485

692

علی اكبر طباطبائی

سحر پلاستیک

486

693

اصغر خوش طالع

واحد تولیدی كیوج پلاستیك

487

694

امیر یزدان میلاجردی

صنایع پلاستیك ستاره

488

695

سعید ضیغمی

واحد تولیدی برادران ضیغمی

489

696

محمد رضا علیجانیها

تولیدی الوند پلاستیك

490

697

حسن جلیلی

موسسه تولیدی جلیلی

491

698

علی اكبر شهریاری

واحد تولیدی پارس رفاه

492

700

حبیب اله شیرانی

تولیدی مروارید رنگین شرق

493

701

علیرضا دستوری

تولیدی گلشن پلاست

494

703

محمد دلال زاده

تولیدی فرم پلاست

495

704

مرتضی سلواتی

شركت ایپك گرانول

496

705

هوشنگ پیران نژاد

تولیدی پیران پلاست

497

706

محمود دهخدا

دهرنگ چاپ تهران

498

707

سید علاء الدین علوی

تضامنی علویان

499

708

سید علاء الدین علوی

پولاد پویش

500

709

پرویز گلچین

واحد تولیدی گل بهمن

501

711

كورش میرسعیدی

تولیدی تكنو پلاست

502

712

سید علی خرازیان مقدم

تولیدی شهاب پلاستیك باقرشهر

503

713

مقصود كفیلی شتربانی

واحد تولیدی الناز پلاستیك

504

714

مهدوی كیوج

واحد تولیدی ایران عریض

505

716

عبداله دریائی

زیبا پلاستیك

506

717

علی اكبر صنیعی فر

پلاستیك صنیع

507

718

احمد فرهنگی

فرهنگ پلاستیك

508

719

سید مرتضی میری

تولیدی تایكو

509

720

جعفر قهرمانیان

واحد تولیدی سیدان

510

721

جعفر قدیمی

شركت پانه پلاستیك

511

722

جعفر ریخته گر قدیمی

امت پلاستیك

512

724

سید محمد غفورزاده

سید محمد غفورزاده

513

726

محمد علی صدیقی

واحد تولیدی مونت پلاست

514

727

علیرضا كاموئی

پلاستیك سازی كاموئی

515

728

علی بنده زاده

صنایع پلاستیك شایسته

516

729

علی ملكی نوجه دهی

تولیدی ملك پلاست

517

730

مرتضی دهقان

تولیدی جای مایع

518

731

محسن مشهدی عبدالحسین

پلاستیك حسین زاده

519

732

ایرج رحیم زاده

تولیدی رحیم زاده

520

733

حسین كیانی صالح

واحد تولیدی پارت پلاستیك

521

734

حجت اله بختیاری

تولیدی بختیاری

522

735

علی حسن زاده

تولیدی حسن زاده

523

736

اقایان محمد و فرهاد کیا

تولیدی صبا - كیا

524

737

حسن مرصعی

پیروز پلاستیك

525

738

علی اكبر ماستری فراهانی

تولیدی فراهانی

526

739

قیدر مهدوی كیوج

سمن پلاست

527

741

احمد حیدری

واحد تولیدی حیدری

528

742

احمد هدیه لو

واحد تولیدی هدیه لو

529

743

علیرضا فیاضی

واحد تولیدی فیاضی

530

744

علی اكبر باغشنی

واحد تولیدی باغشنی

531

745

امان اله شیخان

واحد تولیدی شیخان

532

746

اكبر طاوسی

پلاستیك هما

533

747

محمد صیدی

تولیدی وطن پلاست

534

748

منصور پاپن

پلاستیك سازی پژوهش

535

750

حسین مومنی

پلاستیك سازی مومنی

536

751

علی غضنفری

نیك اندیشان امید تهران

537

752

عشقعلی آلفته

حصار پلاست

538

755

محمود موحدی

واحد تولیدی موحدی

539

646

سید حسین حسینی

شركت تلاش گران طلوع فجر

540

757

مصطفی محمدرضا پور

واحد تولیدی رضا پور

541

758

ابوالفضل فیاضی بارجینی

پلاستیك فیاضی

542

759

علی مهدوی

مهدی پلاست

543

760

سید ابراهیم شریفی

واحد تولیدی سپهر

544

761

فریدون بقائی

بقا پلاستیك

545

762

كاظم خوشی

خوش پلاست

546

763

روبن اله وردی

واحد تولیدی بیك پلاست

547

764

حسین فرشاد

قالب پیشتاز كیمیا

548

765

ادوارد شهبازیان

واحد تولیدی ادوارد

549

766

عزت عزت زاده

تولیدی مهربانی

550

768

عباس مبینی

واحد تولیدی پائیزان

551

769

آرسن یرسیان نگارچی

نگارچی

552

770

حسن خلج

مهر پویا پلاستیك میهن

553

771

یوسفعلی پیرائی

کمند نخ

554

772

محسن حفیظی پارچین

ماه پلاستیك

555

773

منوچهر صاحبی

واحد تولیدی فردیس

556

774

احمد چوپانی كیوج

واحد تولیدی چوپانی

557

775

محمد تقی جوانمردی

واحد تولیدی M- G

558

655

سید اسماعیل سید حسینی

قطعات صنعتی حسینی

559

777

سید حسن محسن خیام

واحد تولیدی پلاستیك خیام

560

778

حكمت اله شیخان

تولیدی شیخان

561

779

علی مهدوی

پلاستیك مهدوی

562

780

ابراهیم دریائی

پلاستیك سازه مدرن

563

782

حسن صداقت شاد

شاد پلاست

564

783

محمد علی صنیعی فر

واحد تولیدی صنیع

565

784

خانم زهره خوش طیت
محمد سعادت

قالبسازی خوش طینت

566

785

مجید میررسالت پناهی

نیكو یافت

567

786

مجید غفاری

ایران پلاستیك

568

787

قاسم رضوانی

واحد تولیدی رویا پلاستیك

569

788

داود رشیدی

زرین پلاستیك

570

790

محمود ریاضی

واحد تولیدی الکس

571

792

مهدی صنیعی فر

سپید درب تهران

572

793

عبداله احمدی

واحد تولیدی پلاستیك احمدی

573

794

فرهاد پیرائی

واحد تولیدی نخ فرهاد

574

795

حبیب حمدی پور

پانو پلاست

575

796

علی اكبر نیك روش متین

كفش الماس

576

797

عبدالرزاق میكانیكی

اخلاص پلاستیك

577

798

حمید عاجر كهلان

نخ ایران سهند

578

799

گیلبرت هونانیان

واحد تولیدی هونانیان

579

801

اسماعیل بسام

پرشین پلاستیك

580

803

محمد سپاسی آهوئی

شركت تولیدی بازرگانی مقاوم پلاستیك بایا

581

805

محمدرضا مرحومی

صنایع پلاستیك مرحومی

582

806

سعید ثناگو

شركت مكیال صنعت

583

808

حسن علی باقری

واحد تولیدی بابی تا پلاستیك

584

809

بهرام راعی

پلاستیك زمرد

585

810

صمد اله صادقی

پلاستیك كوثر

586

811

خانم راحله جبارزاده

سوپر پلاستیك ناصری

587

812

عباس قنبری

واحد تولیدی آذین

588

813

رحمت اله ناصری

نصر پلاستیك

589

814

بهنام یوسفی

بهسازان افق كهریزك

590

816

محسن مظاهری نژاد

پلاستیك یاران

591

817

مهدی بختیاری

الوند پویا

592

393

سید ابوالفضل حسینی منش

پلاستیك سازی حسینی منش

593

819

محمد حسین غیاثیان

نخ كاسپین

594

820

اسدالله نوری ده چناشك

نور پلاستیك

595

821

امیرحسین رضائی زاده

پارسیان پلاستیك

596

822

محمودرضا مقصودی

افزون پلاست

597

823

سیاوش اسدی

پیشگام صنعت فیروزكوه

598

826

نوروزعلی حاجی آقائی عمران

آرین گسترآمل

599

827

فریدون یزدان دوست خسروی

نیو پلاست

600

828

جعفر خانجانی

تولیدی خانجانی

601

833

امیر مسعود بختیاری

تولیدی سامان بسپار

602

834

فریبرز جهانگیری

آلیاژهای پلیمری ایده

603

836

رافیك مارگاسیان

رافی پلاستیك

604

837

یوسف عیوضی

تولیدی كوشا

605

839

رضا آریان پارسا

شركت پلاسكو رخ

606

842

شكراله صنعتی

پلاستیك ماهك پارس

 

844

نعمت اله بختیاری

تولیدی متین قطعه سامه

607

845

ضرغام كدخدازاده

پلاستیك سازی كدخدازاده

608

846

یحیی عابدی

تولیدی عابدی

609

848

الهیار احمدی

استاندارد پلاستیك

610

849

علی عسگری فرد

پلاستیك سازی عسگری فرد

611

850

محسن خسروی

نفیس سازه كوثر

612

851

علی احمدی

پلاستیك سازی احمدی

613

855

مهدی امیری

شركت پویش پلاست صبا

614

856

حمید نوری

اتحادیه نوین

615

857

غلامعلی حاجی نبی

تولیدی حاجی نبی

616

860

محمود جلوه دار

پلاستیك كار تجارت(پارس
پلیمر)

617

861

علی شاطری

فخراب

618

862

محمدجواداحسانی

زرین قاب

619

863

بیوك صحاف امین

لوله اتصالات وحید

620

867

محسن سالمی سهی

پلاستیك سالمی

621

868

علی اصغر جمشیدی

پلاستولید

622

869

جانعلی اسدپور

تولیدی اسد پور

623

870

فواد فاضلی

فروردین تك

624

874

علی النقی خلج

شركت ارس آبشار پلاستیك

625

876

علی اصغر صالح

پلاستیك سازی صالح

626

877

مجید صادقی فرد

واحدتولیدی صادقی

627

878

بیژن حسنی راد

شركت رادپلیمرآریس

628

879

سید محمدحاجی سید علیا

پلاست مهر

629

880

رضا شریفی

فرآورده های تزریقی ایران

630

881

علی كریمیان

صنایع پلاستیك بیتا

631

882

عزت ا ابراهیمی

تولیدی پلاستیك 110

632

886

سید حسین غلمانی

شركت پناد پلاستیك

633

887

غلامرضا نوردوست

شركت كیا آسیا
(عضو افتخاری)

634

889

احمد جان آقایی

شركت تجهیزات
مدارس ایران (عضویت افتخاری)

635

890

غلامرضا بیدار

شركت تولیدی
 زرین تاك

636

895

محمد رضا دهقان نیری

پلاستیك دهقان

637

899

ابوالفضل حمزه

ثمین پلاستیك سیمین

638

900

عزیز ا... نیری

صنایع پلاستیك خوزستان

639

906

حسین سیاح فكر روشن

بنا الكترونیك پارس

640

907

حسن نصیریانی

سیرنگ

641

909

فرهاد رضایی

باتك گستر الوند

642

910

محمود  اعتمادی

تعاونی نصر ایرانیان

643

911

آرش آزمندیان

بهینه سامان آرین(بهسا)

644

920

مرتضی طالقانی

آوا پلیمر

645

921

فرزاد داوودی

سه گانه

646

923

محمد جواد حمزه ای

سرکان پلاستیک

647

924

سید جواد موسوی

پلاست دکمه

648

926

نادر نامور

مانا سازه راسپینا

649

927

اکبر اصغر و محمد بختیاری

سامان بسپار آریا

650

929

محمد صادقی نکو

ماهرپلاستیک

651

933

شعبان لطفی

کران پلیمر پارت

652

938

محمد حسن
سید مهدی جاسبی

ساوه صنعت بسپار

653

941

علی حسین عیوضی

اسباب بازی های زرین

654

944

رضا رحمانی کوتئانی

صنایع بسته بند ی کاچ

655

945

محمد باقر آل آقا

تولیدی  رامو

656

948

جلال چالی پور

تکنو پلاست

657

950

خشایار ناظری

دانش تهویه

658

975

ظفر امیر بگلوئی

ایمن ظرف قزوین

659

979

مختار نورانی زرنق

اطلس پلاستیک فجر

660

986

شهرام کیانفر

آذران فضا نما

661

992

علی حیدری

کوشا پلاست نیکان

662

993

محمد علی اثنی عشری

البرز پلاست

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد