ارسال پاسخ

پس از آخرین جلسه کمیته عضویت و اتمام عضو گیری جدید لیست اعضای مجاز به حضور در مجمع جهت انتخابات ۲ دى ۱۳۹۵

لیست نهایی رای دهندگان بروز شده تا دوم دی ماه 1395 که می توانند در مجمع شرکت نموده و رای دهند.عضو گیری، تبدیل یا تغییر عضویت با نظر به تصمیم کمیته عضویت در مورخ یکم دی ماه 95 خاتمه یافته و پس از مجمع صورت خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است کسانیکه عضو انجمن می باشند و لیکن جزء بدهکاران هستند و اسامی آنها در این لیست نیست میتوانند با پرداخت بدهی خود حتی در روز مجمع در انتخابات شرکت کنند.

ردیف

شماره عضویت

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

نوع عضویت

استان محل فعالیت صنعتی مطابق با مجوز

1

1

حمید صدرزاده افشار

پلی كو

اصلی

تهران

2

2

عیسی غریبی

سنی پلاستیك

اصلی

تهران

3

3

رسول پایدار مقدم

بارو پلاستیك

اصلی

تهران

4

4

مهدی پورقاضی

نیرومند پلیمر

اصلی

تهران

5

5

مهدی پورقاضی

فرآورده های آلی فلوئوری ایران

اصلی

تهران

6

7

حسین اسدی

هانی پلاستیك

اصلی

تهران

7

10

ناصر امینی

شركت ساپل سازه پلاستیك

اصلی

تهران

8

11

جواد هوبه فكر

البرز پلاستیك

اصلی

تهران

9

12

سیدمحمد میرحیدری

شركت سبلان پلاستیك

اصلی

تهران

10

13

نعمت‏اله صدیقی

پلاستیك صنعت

اصلی

تهران

11

16

روبن گنجی

ایران مستربچ

اصلی

تهران

12

18

سیدجمال میرحیدری

شركت رازك شیمی

اصلی

تهران

13

43

سیدمجید میرحیدری

سهند پلاستیك كاوش

اصلی

تهران

14

48

حمید دسترنج

همتك

اصلی

تهران

15

51

سعید صبوری

شركت صنعتی صبوران پلیمر

اصلی

تهران

16

57

ولی‏اله صدیقی

واحد تولیدی نیك پلاستیك

اصلی

تهران

17

59

محمدرضا مونسان

صنایع بسته بندی پارس صدرا

اصلی

تهران

18

60

شهروز ضرابی ها

شركت مهرآریا پلیمر پارس- مپ

اصلی

تهران

19

65

حمید ستاریان

واحدتولیدی فجرپلاستیك

اصلی

تهران

20

68

اكبر بختیاری

پلاستیك الوند

اصلی

تهران

21

73

محمدرضااسدگی

فراز پردازان میامی

اصلی

تهران

22

80

مایل بیداری كلیبر

بیدار پلاستیك

اصلی

تهران

23

81

نصراله رضازاده

شركا سه گانه

اصلی

تهران

24

82

محسن هنریان

پویا پلیمر تهران

اصلی

تهران

25

83

دكترآرین قصری

شركت فرنام بسپار

اصلی

تهران

26

88

محمدعلی محمدجعفری

پلاستیك سازی محمد جعفری

اصلی

تهران

27

97

اسماعیل قنداق ساز

صنایع پلاستیك ممتاز

اصلی

تهران

28

98

رسول آقاحسینی

پلاستیك سازی حافظ

اصلی

تهران

29

99

محمدحسین رضوی نیا

پلاستیك رضوی

اصلی

تهران

30

100

فرشاد چیت ساز

پلاستیك چیت ساز

اصلی

تهران

31

102

مسعود كاظمی

پلاستیک کاظمی

اصلی

تهران

32

107

محمدرضا سلطانی

ممتاز سهند

اصلی

تهران

33

112

رمضانعلی جلیلوند

كشتزاران

اصلی

تهران

34

114

امیرهوشنگ صدیقیان

دقت پلاستیك تهران

اصلی

تهران

35

117

عبدالعزیز محمدی

صنایع پلاستیك گرماسازصدیق

اصلی

تهران

36

119

عبدالمجید صدیقی

تك پلاست

اصلی

تهران

37

124

ژوبین  قاسمی

شفق دانا

اصلی

تهران

38

125

مجید باویلی

مان پلاستیك

اصلی

تهران

39

126

محسن شیخی خو

پرهام پلاست آریا

اصلی

تهران

40

137

محمدتقی شهوازیان

یزد بسپار

افتخاری با حق رای

یزد

41

143

شمس‏الدین نور بخش

شركت فرآورده های لبنی تین (دامدران )

اصلی

تهران

42

151

هادی صاحب نسق

پلاستیك پارس

اصلی

تهران

43

179

علی یوسفی

پاکیو(مهر)

اصلی

تهران

44

214

محمدعلی عباسعلی نژاد

صنایع تولیدی كیهان پلاستیك

اصلی

تهران

45

225

مهرداد صادقی نكو

راهبر پلاستیك

اصلی

تهران

46

227

علی‏اكبر سكوت

ساران پلاستیك

اصلی

تهران

47

228

سیدعبدالحمید گلستانه

حافظ پلاستیك

اصلی

تهران

48

239

سیداحمد علوی

پارس پلاستیك

اصلی

تهران

49

240

مهدی عباسعلی نژاد

پوشش پلاستیك

اصلی

تهران

50

249

فریبرز  امینی

نوآوران سازه پلاستیك

اصلی

تهران

51

255

سیدعلی آقایی

یاس پلاستیک شرق

اصلی

تهران

52

256

محمد رضا نمكی

كویر نایلون
(كویر پلاستیك)

اصلی

تهران

53

268

میرستار مقیمی اصل

میران پلاستیک البرز

اصلی

تهران

54

274

علیرضا كریمی

بهنام پلاستیك

اصلی

تهران

55

288

محمدرضا ایلیات

تولیدی ایلیات

اصلی

تهران

56

297

سعید آقا سلطانی

پلاستیك سازی ناصر

اصلی

تهران

57

320

محسن میرزا خانی

واحد تولیدی عدل

اصلی

تهران

58

321

داوود حیدری

ایمان پلاستیك

اصلی

تهران

59

337

محمدهادی محمدی

كوهسار

اصلی

تهران

60

348

حسین كریمی احمد آبادی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

61

350

علی اسدی قلعه نی

واحد تولیدی اسدی

اصلی

تهران

62

351

ولی امانی كیوج

شرکت امانی و گوهر نایلون

اصلی

تهران

63

353

عبداله كریمی

واحد تولیدی كریمی

اصلی

تهران

64

359

منصور  شیرازیان

نایلون سپید

اصلی

تهران

65

379

علی فتوتی

صنایع پلاستیك آریو

اصلی

تهران

66

383

محمود دهقانپور فراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

67

384

سلمان قنداق ساز

واحد تولیدی سلمان پلاستیك

اصلی

تهران

68

388

كاظم ظهیری شادباد

واحد تولیدی ایران برس

اصلی

تهران

69

390

سیدمصطفی میر هاشمی

واحد تولیدی پلاستیك سحر

اصلی

تهران

70

393

سیدابوالفضل حسینی منش

پلاستیك سازی حسینی منش

اصلی

تهران

71

394

محمدحسین خلیلی

شركت گرانول رباط كریم

اصلی

تهران

72

400

ولی عبادی

واحد تولیدی دریا پلاست پارس

اصلی

تهران

73

408

حسن شكریان علی الحق

صنایع پلاستیك شكریانی

اصلی

تهران

74

416

صادق خدابخشنده

پلاستیك دقایق

اصلی

تهران

75

423

محمدرضا خاتمی

شركت آبشار فوم

اصلی

تهران

76

430

سیدمحی‏الدین فاطمی جهرمی

شركت نوران صنعت تهران

اصلی

تهران

77

449

سیدجلیل هامونی

واحد تولیدی هامونی

اصلی

تهران

78

450

حسن كرداوغلی

صنایع پلاستیك كره

اصلی

تهران

79

456

عباس حاج ابن علی

دنیا پلاستیك

اصلی

تهران

80

459

یداله احدی

واحد تولیدی احدی

اصلی

تهران

81

461

محمدجعفر دهقان

واحد تولیدی پامچال

اصلی

تهران

82

462

محمدجعفر دهقان

شركت فرم پلاست

اصلی

تهران

83

470

سیداسداله احمد پناه

شركت پویش به آفرین

اصلی

تهران

84

476

علی باقرزاده

واحد تولیدی باقر زاده
BLG

اصلی

تهران

85

484

محمدرضا صنعتگر

صنایع پروانه اتومبیل

اصلی

تهران

86

507

رضوان رزاقی اندرآب

پلیكای رزاقی

اصلی

تهران

87

510

علیرضا صابری

لرانتیك

اصلی

تهران

88

517

كریم پهلوان

شركت دنیا پلاستیك

اصلی

تهران

89

547

محمد زمانی

صنایع تولیدی هریس پلاستیك

اصلی

تهران

90

557

ناصر منتظر فرج

نیك فوم

اصلی

تهران

91

558

ورژ برخورداری

دل آسا

اصلی

تهران

92

567

بهروز صدر مغانی

هانی پلاست

اصلی

تهران

93

587

علی محمدی

ونوس پلاستیك

اصلی

تهران

94

591

علیرضا سلیمانی

صنایع پلاستیك امین

اصلی

تهران

95

594

امیرهوشنگ صدیقیان

دقت پلاست

اصلی

تهران

96

603

رومیک قازاریانس

پاشنه سازی رافیك

اصلی

تهران

97

608

نصرت‏الله كبریت ساز توکلی

كهن پلاستیك تهران

اصلی

تهران

98

609

ابراهیم باران طلب

باران طلب

اصلی

تهران

99

612

رحیم ترابی

میعاد پلاستیك

اصلی

تهران

100

621

عباسعلی متوسلیان

صنایع یزد پولیكا

افتخاری با حق رای

یزد

101

627

حسین ملكوتی(مدیر كارخانه)
 ابراهیم ملكوتی خواه(مدیر دفتر)

کربی پلیمر
مستربچ سانکو

اصلی

تهران

102

632

جابر خدابخشنده

نوید پلاستیك

اصلی

تهران

103

633

حیدر زمانی

شركت گل ایران

اصلی

تهران

104

643

روبن مگردیجی

آرتورپلاستیك

اصلی

تهران

105

644

زهیر خدابخشنده

تولیدی روز پلاستیك

اصلی

تهران

106

647

جعفر خاجوئی جهرمی

پلاستیك صنعتگر جهرمی

اصلی

تهران

107

658

هرایر شاهمریان

پلاستیك سازی پاسکونو

اصلی

تهران

108

662

محمد معصومی

شركت آسان نوش

اصلی

تهران

109

667

علیرضا خالصی

تولیدی پیكو پلاستیك

اصلی

تهران

110

673

ایرج بصام

پرشیا پلاستیك

اصلی

تهران

111

674

مهدی خانی

آبشار شیمی

اصلی

تهران

112

699

سیدمحمد رحمتی

پلاستیك رحمتی

اصلی

تهران

113

702

محمد جمشیدی

البرز نایلون لاله

اصلی

تهران

114

715

علی قاسمی روناسی

آماد  پلیمر

اصلی

تهران

115

723

سیدمهدی میر باقری

تهران پیلتن

اصلی

تهران

116

725

علیرضا ابوالحلم

واحد تولیدی سپیدان رز پلاست

اصلی

تهران

117

726

محمدعلی صدیقی

واحد تولیدی مونت پلاست

اصلی

تهران

118

740

محمد ملامحمددماوندی

واحد تولیدی ملا محمد

اصلی

تهران

119

749

سیدجمال شریفی

تولیدی پلاستیك جمال

اصلی

تهران

120

754

محمود دهقانپور فراشاه

گروه صنعتی پیوند پلیمر آسیا

اصلی

تهران

121

756

سیدیحیی حسینی منش

واحد تولیدی حسینی منش

اصلی

تهران

122

781

رضا باقری امیرآبادی

فیروز بسپار یاران

اصلی

تهران

123

789

محمدرضا صاحب نسق

گسترش پلاستیك

اصلی

تهران

124

791

شهسوار سعیدی

شمس پلاستیك فراز

اصلی

تهران

125

804

سید‏علی‏اكبر شریفی

واحد تولیدی شریفی

اصلی

تهران

126

821

نادر مهدوی

پارسیان پلاستیك

اصلی

تهران

127

830

مصطفی فروشانی

ایران واشر

اصلی

تهران

128

831

روبیك برخورداری

دلتا پلاستیك نوآوران

اصلی

تهران

129

832

جلیل خادم الرضائیان

تولیدی طوفان

اصلی

تهران

130

838

اردشیر تسبیحی

ابتكار پلاستیك تهران

اصلی

تهران

131

847

علی ثابت

شركت شیمی نصر

اصلی

تهران

132

853

احمد میزبان

شركت صنایع لفاف زرین

اصلی

تهران

133

865

محمود دهقان نیری

پلاستیك سازی دهقان

اصلی

تهران

134

866

سیداسحق عاملی

سینا پلاست

اصلی

تهران

135

871

رافیك زرگریان

صنایع شیمیایی شاهین

اصلی

تهران

136

873

ابوالفضل شیخ نجفی

مبتكرنو

اصلی

تهران

137

875

صادق عالی نژاد

عالی پلاست

اصلی

تهران

138

881

علی كریمیان

صنایع پلاستیك بیتا

اصلی

تهران

139

884

محمدتقی جعفری هوشیار

هدیه باران

اصلی

تهران

140

888

علی معین ‌فر


كارنو پلاستیك

اصلی

تهران

141

894

علیرضا میر بلوك

اندیشه برتر میران

اصلی

تهران

142

896

نادر اسلامیان

سامان پلاستیک شرق

اصلی

تهران

143

901

ابوالقاسم كاظمی

آژینه صنعت اتحاد

اصلی

تهران

144

905

سعید محمودی

پارسیان لوله

اصلی

تهران

145

908

سعید آقاسلطانی

پویا پلیمر سهند

اصلی

تهران

146

915

سعید زکائی

پارسا پلیمر شریف

اصلی

تهران

147

925

علی خانی

سینا پلاستیک

اصلی

تهران

148

927

اکبراصغرومحمد بختیاری

سامان بسپار آریا

اصلی

تهران

149

928

اسرافیل قنبری

EGM

اصلی

تهران

150

930

عباس میرحسینی

پایا پلاستیک

اصلی

تهران

151

931

علیرضا حدادزاده

پلیمر طلائی یزد

افتخاری با حق رای

یزد

152

934

محمد علی گلستانی

پلاستیک طبرستان

افتخاری با حق رای

مازندران

153

936

احسان منشی

جهادین پرند

اصلی

تهران

154

937

علیرضا ارشدی

صنایع فرافوم

اصلی

تهران

155

939

سیف‏اله قربانی

سکنا پلاست

اصلی

تهران

156

940

حمید باختری

فراشیمی ایلام

افتخاری با حق رای

ایلام

157

941

علی‏حسین عیوضی

اسباب بازی های زرین

اصلی

تهران

158

951

هنریک یاری‏جانیان

تولیدی یاری جانیان

اصلی

تهران

159

954

عباسعلی فاضلی

آذین پیشرو پلاست

اصلی

تهران

160

957

مجید یوسفی دهشیری

آوه پلاست البرز

اصلی

تهران

161

960

مهدی ضیاء ابراهیمی

صنایع پلی اتیلن کرمان

افتخاری با حق رای

کرمان

162

963

ابوالفضل کلهر

نوین رویا پلیمر شهریار

اصلی

تهران

163

974

علیرضا حسین رشیدی

پاک آوند لیا

افتخاری با حق رای

قزوین

164

977

امیر عبدالهی

صنایع پلیمر پارس امین

افتخاری با حق رای

زنجان

165

982

حبیب آفتابی

مدرن ابزار

افتخاری با حق رای

فارس

166

985

برمک قنبرپور

فرا صنعت طبرستان

افتخاری با حق رای

مازندران

167

991

ذبیح‏اله فاضلی

فیدار فولاد پلاست

اصلی

تهران

168

996

حسین پلاسی

یلما سازان

اصلی

تهران

169

999

ابراهیم رفیعی

پلیمر هرمز برکه

افتخاری با حق رای

هرمزگان

170

1000

حمیدرضا شمسائی

مهر ساز گستر پارس

اصلی

تهران

171

1010

محمدرضا خاکی

پلاسموژن سلامت

اصلی

تهران

172

1011

مسعود غفوری

گیسو گستر آریا

اصلی

تهران

173

1017

محمد وطندوست

پاریز سهام

افتخاری با حق رای

بوشهر

174

1027

سیدسعید صفایی

شرکت الغری

افتخاری با حق رأی

قزوین

175

1028

جمشید احمدنیا

شرکت پاشنه تهران مدل

اصلی

تهران

176

1031

جواد عبادی کیوج

دنیا پلاست کامکاران

اصلی

تهران

177

1032

بابک گلچین

صنایع پلاستیک گلچین

اصلی

تهران

178

1033

روح‏الله عباسی

کایرصنعت

اصلی

تهران

179

1034

محمدرضا لبانی مطلق

برادران لبانی

اصلی

تهران

180

1035

ایمان سازنده صفت

شمس گلبن سارینا

اصلی

تهران

181

1036

مهدی یزدیان

دیباپلیمرنگار

اصلی

تهران

182

1037

علیرضا مختاریان کندری

ماهرخ پلاستیک

اصلی

تهران

183

1038

سیدکاظم متقی

پلاستیک شقایق نو

اصلی

تهران

184

1039

علیرضا ترک

پایدار پلیمراوژن

اصلی

تهران

185

1041

جواد هوبه فکر

البرز2

اصلی

تهران

186

1042

حسین حیدری رامشه

افق پلاست

اصلی

تهران

187

1043

عباس عبدالملکی

تولیدی عبدالملکی

اصلی

تهران

188

1044

فرزاد ساقرچی

فرسا پلاست

اصلی

تهران

189

1045

محمدحسن باقری

کیش ترموس

اصلی

تهران

190

1046

مهدی چراغی

تولیدی مهدی چراغی

اصلی

تهران

191

1047

سیدجعفر قاسمی

تولیدی قاسمی

اصلی

تهران

192

1048

سیدمجید ابراهیمی

تولیدی ابراهیمی

اصلی

تهران

193

1049

رموند بغوزیان

تولیدی بغوزیان

اصلی

تهران

194

1050

سیدجلیل میرحیدری

تولیدی میرحیدری

اصلی

تهران

195

1051

ژوبین قاسمی

شفق دانا 2

اصلی

تهران

196

1052

ژوبین قاسمی

شفق دانا 2

اصلی

تهران

197

1053

ژوبین قاسمی

شفق دانا 2

اصلی

تهران

198

1056

علی‏حسین عیوضی

اسباب بازی های زرین(2)

اصلی

تهران

199

1057

اسماعیل عیوضی

تولیدی زرین

اصلی

تهران

200

1059

مهدی باستان فر

جی ام پلاست

اصلی

تهران

201

1060

بهروز چمن پیرا

bmd

اصلی

تهران

202

1061

هرویک یاری جانیان

تولیدی هرویک یاری جانیان نماگردی

اصلی

تهران

203

1062

هاملت یاریجانیان

تولیدی هاملت یاریجانیان نماگردی

اصلی

تهران

204

1063

محمود حفیظی بارجین

تولیدی محمود حفیظی بارجین

اصلی

تهران

205

1066

مهدی شکرآبی

پلاستیک شکرآبی

اصلی

تهران

206

1067

علی قنداق ساز

سلمان پلاستیک (2)

اصلی

تهران

207

1068

علی خزائی

تولیدی خزائی

اصلی

تهران

208

1070

روبیک بغوزیان

تولیدی روبیک بغوزیان

اصلی

تهران

209

1071

روبن الله وردی

تولیدی روبن الله وردی

اصلی

تهران

210

1072

علی سپاهیان پوربختیاری

تولیدی علی سپاهیان پوربختیاری

اصلی

تهران

211

1073

شعبان حیدری کیوج

تولیدی حیدری کیوج

اصلی

تهران

212

1075

سیدجواد موسوی

تولیدی موسوی

اصلی

تهران

213

1076

سیدمحمد قناعتی چوکامی

تولیدی قناعتی

اصلی

تهران

214

1077

امیر صادقی نکو

صنایع بازرگانی راهبرپلاستیک

اصلی

تهران

215

1078

حسنعلی حیدری کیوج

تولیدی نایلون و نایکس حیدری

اصلی

تهران

216

1079

سعید حسین

تولیدی سعید حسین

اصلی

تهران

217

1080

محمدرضا سلطانی

تولیدی محمدرضا سلطانی

اصلی

تهران

218

1081

سعیدآقا سلطانی

تولیدی سعیدآقا سلطانی

اصلی

تهران

219

1082

محمدتقی سلطانی

تولیدی محمدتقی سلطانی

اصلی

تهران

221

1084

حسین خاجوئی جهرمی

تولیدی حسین خاجوئی جهرمی

اصلی

تهران

222

1085

احمد سعیدی

پلاستیک سعید (1)

اصلی

تهران

223

1086

غلامرضا سعیدی

پلاستیک سعید (2)

اصلی

تهران

224

1087

سعید سعیدی

(3)پلاستیک سعید

اصلی

تهران

225

1088

سعید کاظمی

صنایع پلاستیك فرآوران

اصلی

تهران

226

1089

محسن آزادی

آزادی پلاستیک

اصلی

تهران

227

1090

وحید امانی کیوج

تولیدی وحید امانی کیوج

اصلی

تهران

228

1091

محسن زند

تولید یکبار مصرف زند

اصلی

تهران

229

1092

حمید سلامی

تولیدی سلامی

اصلی

تهران

230

1093

حسین آقاکریمی

آیس پلاست

اصلی

تهران

232

1095

جبار کاردوست

نیک کارپلاستیک

اصلی

تهران

233

1096

ابراهیم احمدپور

قطعات خودرو بادپاآسیا

اصلی

تهران

234

1097

فرهاد قاری زاده اقدم

پارسیان پلاستیک اقدم

اصلی

تهران

235

1098

عباس سعیدی

ترزیق پلاستیک آرین

اصلی

تهران

236

1099

حمید رحمانیان

آراصنعت آسیا

اصلی

تهران

237

1100

محمدرضا عبدالمالکی

ناپ پلاستیک

اصلی

تهران

238

1101

مجید بختیاری

تک پلاستیک خاورمیانه

اصلی

تهران

239

1102

مجید هرپاسبان

حساس تراش

اصلی

تهران

240

1103

علی اکبر حبیبی

پلی رود اتصال

اصلی

تهران

241

1104

منوچهر حبیبی

تولیدی حبیبی

اصلی

تهران

242

1105

شهروز ضرابی‏ها

تولیدی ضرابی ها

اصلی

تهران

243

1106

فریبرز امینی

تولیدی فریبرز امینی

اصلی

تهران

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

اخبار مرتبط