شرایط عضویت

 

مدارك لازم جهت عضويت در انجمن صنايع همگن پلاستيك

 

1.    تكميل فرم عضويت (برای دریافت[دانلود] فرم کلیک نمائید)

2.  يك برگ فتوكپي از پروانه بهره برداري ياكارت شناسائي يا گواهي فعاليت صنعتي همراه با اصل آن

3.   کپی قبض برق و بیمه سه ماهه آخر به همراه اصل آن

4.   يك برگ فتوكپي از صفحه اول شناسنامه مدير عامل

5.  چهار قطعه عكس 4×3 ترجيحاً رنگي

6.  يك برگ فتوكپي از روزنامه رسمي جهت شركتهاي رسمي

7.   كاتالوگ يا بروشور واحد توليدي

8.  كروكي واحد توليدي

9.  پرداخت وروديه 500،000   ريال ( فقط سال اول )

10. پرداخت عضويت سالانه(بطور مرتب) 6.000.000 ريال ( در سال95)

 لطفاً‌مبلغ فوق را به حساب جاري شماره 39823519  و شماره کارت مجازی  6273.5399.9166.4742 

 بانک تجارت شعبه اتحاد (کد397)واریز فرمائید یا  طي يك برگ چك به همراه ساير مدارك به انجمن ارسال فرمائيد تا نسبت به صدور كارت عضويت اقدام گردد.