جشنواره نهم

20 تیر ماه 1395 در هتل المپیک برگزار  شد

نهمین جایزه جشنواره صنعت پلاستیک

 

راهنمای متقاضیان

 

دفتر چه سوالات ارزیابان در خصوص جایزه ملی واحد برتر صنعت پلاستیک

 

فرم ثبت نام جایزه ملی واحد برتر صنعت پلاستیک

 

فرم ثبت نام جایزه صادر کننده برتر

 

فرم ثبت نام واحد سبز (بازیافت )

 

فرم ثبت نام طرحهای پژوهشی برتر

 

در نهمین جشنواره صنعت پلاستیک

فعالیتهای پژوهشگرانه  مجتمع پلاستیک طبرستان  مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

جایزه واحد نمونه صادراتی به شرکت  لوله گستر خادمی

و صادرات با ارزش افزوده بالا شرکت  پرهام پلاستیک آریا   مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

تقدیر نامه دو ستاره به شرکتهای

پرهام پلاستیک آریا

یزد بسپار 

تقدیر نامه سه ستاره  نیز به شرکتهای

صبوران پلیمر

مجتمع پلاستیک طبرستان

 لوله گستر خادمی 

تعلق گرفت.