پروفایل جواد هوبه فکر

  • سمت: مدیر عامل
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: البرز پلاستیک
  • تلفن: 22745846
  • وب سایت: http://alborzplastic.com/
  • فاکس: 22751539
  • نشانی: تهران، شریعتی ، نرسیده به میدان تجریش ، خیابان ماهروزاده ، خیابان ایزد ، پلاک 25 ، واحد دوم غربی
  • ایمیل: hoobehfekr@gmail.com