پروفایل ژوبین قاسمی قهیازی

شفق دانا-ژوبین قاسمی قهیازی
  • سمت: مدیرعامل
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: شفق دانا
  • تلفن: 02177791005
  • وب سایت: http://www.shafaghdana.com
  • فاکس: 02177336491
  • نشانی: سراه تهرانپارس - کیلومتر 3 جاده دماوند - جنب کیمیدارو - کوچه دانا
  • ایمیل: info@shafaghdana.com