پروفایل مهدي باستان فر

  • سمت: مدير عامل
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: جي ام پلاست
  • تلفن: ٠٢١٧٧٣٣٨١٢٩
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: خيابان اتحاد خيابان١٤ غربي پلاك٩
  • ایمیل: Bastan_v@yahoo.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار