پروفایل علی رضا میربلوک

اندیشه برتر میران-علی رضا میربلوک
  • سمت: مدیرعامل
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: اندیشه برتر میران
  • تلفن: 44565305
  • وب سایت: http://www.abmi.ir
  • فاکس: 44539094
  • نشانی: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، نبش کوچه 25، پلاک 1
  • ایمیل: abmi@abmi.ir