پروفایل سید جواد میرحیدری

پرشین صنعت-سید جواد میرحیدری
  • سمت: مدیرعامل
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: پرشین صنعت
  • تلفن: 6-00 53 56 44 021
  • وب سایت: http://www.persiansanat.com
  • فاکس: 07 53 56 44 021
  • نشانی: آدرس دفتر مرکزی: جاده مخصوص کرج، کیلومتر10، خیابان 25 پلاک
  • ایمیل: info@PERSIANSANAT.com