پروفایل محمدرضا مونسان

پارس صدرا-محمدرضا مونسان
  • سمت: مدیر عامل
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: پارس صدرا
  • تلفن: 021-77883400
  • وب سایت: http://www.parssadra.com
  • فاکس: 021-77883400
  • نشانی: تهران ،خیابان دماوند ، ابتدای جاده آبعلی ،کوچه البرز ،پلاک 131
  • ایمیل: info@parssadra.com