پروفایل مهرداد صادقی نکو

صنایع بازرگانی راهبر پلاستیک-مهرداد صادقی نکو
  • سمت: رئیس هیات مدیره
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: صنایع بازرگانی راهبر پلاستیک
  • تلفن: 02177339477
  • وب سایت: http://www.rahbarplastic.com/
  • فاکس: 02177326181
  • نشانی: تهران خیابان دماوند خیابان سازمان آب خیابان چهارم غربی پلاک 23
  • ایمیل: mehradadsnk@gmail.com