پروفایل احسان منشی

جهادین پرند-احسان منشی
  • سمت: مدیرعامل
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: جهادین پرند
  • تلفن: 00982146881001
  • وب سایت: http://www.jparand.com/
  • فاکس: 00982189785198
  • نشانی: تهران، کیلومتر 19 بزرگراه فتح، شهرک صنعتی اسماعیل آباد(قدس)،بلوار صنعت یکم، پلاک 1
  • ایمیل: info@jparand.com

 

نماشگاه دوسلدورف اینتر پک با ایوار